Terug naar overzicht

Gegrepen door onderzoek aan reumafactor

Nu weet ik zeker dat ik na mijn studie onderzoek wil blijven doen! Bij mijn vorige stage was iedereen nogal in zichzelf gekeerd. Zelf ben ik juist een mensenmens. Ik begon te twijfelen of het onderzoekswereldje wel iets voor mij was. Maar hier bij Sanquin, waar ik onderzoek doe aan reumafactor, is de sfeer compleet anders. Iedereen is open en helpt elkaar. Ik kan me heel goed voorstellen dat ik hier later als onderzoeker werk. 

Na mijn bachelor Biomedische Wetenschappen aan de UVA volg ik nu de master Biomolecular Sciences aan de VU. Die gaat overal lekker diep op in. Ik leer veel over de nieuwste technieken. Op de website van Sanquin zag ik stageplekken bij verschillende onderzoeksgroepen. Ik had mijn zinnen gezet op de groep van Theo Rispens. Ik had het idee dat ik bij Theo veel kon leren. Dat blijkt helemaal waar, het is zelfs nog gaver dan ik had verwacht! Willem Falkenburg, mijn directe begeleider, is arts. Ik leer veel van hem, en met mijn biomedische achtergrond vullen we elkaar heel goed aan.

Reumafactor

We doen onderzoek aan reumafactor. Dat is een type antistof dat veel voorkomt bij reumapatiënten. Voor de diagnose van reuma wordt reumafactor in het bloed bepaald. Het is niet bekend of reumafactor een rol speelt bij het ontstaan van de ziekte. Waar reumafactor aan bindt, is ook niet precies duidelijk. Tijdens mijn stage hebben we daar een iets beter beeld bij gekregen. Wie weet draagt mijn onderzoek in de toekomst bij tot meer inzicht in het ontstaan van de ziekte. Of tot een verbeterde diagnostische test… Dat zou toch prachtig zijn?

Practicum

Sanquin kwam op mijn pad tijdens mijn bachelor bij de UVA. Het vak immunologie wordt door Sanquin-medewerkers gegeven. Tijdens dit vak leer je alles over het afweersysteem. Bij het practicum werd ik gegrepen door het onderzoek. Dit was precies wat ik wilde. Later heb ik nog geassisteerd bij dat zelfde practicum. De stap om een stageplaats bij Sanquin te zoeken was toen snel gemaakt. Aan het eind van dit jaar rond ik mijn studie af. Wat ik daarna wil gaan doen? Ik hoop dat ik onderzoek kan blijven doen bij Sanquin!

Jana Koers loopt stage op de afdeling Immunopathologie van Sanquin.

Terug naar overzicht