Wat is albumine?

Albumine is van de duizenden eiwitten in je bloedplasma de meestvoorkomende. Het zorgt ervoor dat vocht in je bloedvaten blijft. En het speelt een belangrijke rol bij het overbrengen van voedingsstoffen, hormonen, vitaminen en medicijnen.

Een gezonde albuminewaarde

Het is voor een volwassene gezond als je albumine normaalwaarde tussen de 35 en 55 gram per liter ligt. Als de hoeveelheid albumine veel van deze normaalwaarde afwijkt, kan dit betekenen dat er iets aan de hand is.  

Wat betekent het als je albumine verhoogd is?

Een verhoogd albuminegehalte komt niet vaak voor. Eigenlijk zie je een te hoge albuminewaarde alleen bij uitdroging. Je hebt van een te hoog albuminegehalte op zichzelf geen last. Het is vooral van diagnostisch belang.

Wat betekent het als je albumine laag is?

Een laag albuminegehalte heet ook wel hypoalbuminemie. Dit hoeft niet heel erg te zijn, maar het is wel belangrijk de oorzaak te achterhalen. Zwangeren, ouderen en mensen die veel liggen of bepaalde medicijnen gebruiken, hebben altijd minder albumine in hun bloed. Maar een laag albuminegehalte kan ook wijzen op aandoeningen, zoals:

  • ontstekingen;
  • leverziektes;
  • hartaandoeningen;
  • nierziektes;
  • slecht functionerende darmen;
  • diabetes;
  • ondervoeding.

Albumine in je urine

Een te laag albuminegehalte in het bloed kan een aanwijzing zijn voor nierfalen. Dan lekt albumine via je nieren uit je bloed en verlaat het je lichaam via de urine. De albumine in je urine is dan hoger. Daarom wordt er vaak een urineonderzoek gedaan om het risico op nierschade in te schatten. Wanneer er kleine beetjes albumine in je urine zitten, wordt dit microalbuminurie genoemd. Er wordt ook gelet op de albumine kreatinine ratio. Dit is de verhouding tussen albumine en kreatinine in je urine. De hoeveelheid kreatinine geeft aan in hoeverre de urine verdund is. 

Albumine uit bloeddonatie

Na een plasmadonatie wordt albumine uit het gedoneerde plasma gescheiden. Albumine is één van de eiwitten die daarna als geneesmiddel kan worden gebruikt voor patiënten met levensbedreigende ziekten. Meer weten? Lees wat er met bloed gebeurt na een donatie. 

Plasma doneren?

We helpen jaarlijks zo’n 25.000 patiënten met plasma. Niet alleen wanneer iemand een te laag albuminegehalte heeft. Ook bij een heleboel andere ziekten of aandoeningen. Jouw plasma kan levens redden! We zijn erg dankbaar voor iedereen die bloed en plasma doneert.