Bloed geven voor jezelf?

Als je een bloedtransfusie nodig hebt, kan het soms nodig zijn om daarvoor je eigen bloed te gebruiken. Dit is het geval wanneer er geen of niet voldoende donors zijn die passend bloed voor jou hebben, omdat je antistoffen tegen bepaalde bloedgroepen hebt of omdat je herhaaldelijke transfusie reacties hebt gehad zonder goede verklaring. Dit heet een autologe bloeddonatie, je geeft dan voorafgaand aan de operatie een aantal keer bloed voor jezelf. Er zijn wel bepaalde voorwaarden waaraan je moet voldoen om voor een autologe bloeddonatie in aanmerking komen. Er mogen bijvoorbeeld geen medische bezwaren tegen bloedafname zijn.

Om in aanmerking te komen voor een autologe bloeddonatie, moet je arts een aanvraag bij de bloedbank indienen.