menu

Bloed geven voor jezelf?

Als je een bloedtransfusie nodig hebt, kan het soms wenselijk zijn om daarvoor je eigen bloed te gebruiken. Bij autoloog bloed geven, geef je voorafgaand aan de operatie een aantal keer bloed voor jezelf. Een autologe bloeddonatie kan bij Sanquin Bloedvoorziening onder bepaalde voorwaarden, zoals voor een geplande operatie. Om in aanmerking te komen voor een autologe bloeddonatie, moet je arts een aanvraag bij de bloedbank indienen.