Bloedplaatjes doneren

In elke bloeddonatie zitten bloedplaatjes (trombocyten). Hiermee helpen we patiënten die zelf onvoldoende bloedplaatjes aanmaken. Vaak zijn dit patiënten die een kwaadaardige bloedziekte hebben, zoals leukemie, of die bestraling of chemotherapie krijgen.

Meer weten over bloedplaatjes? Lees hier over het ontstaan en de werking van bloedplaatjes in het lichaam. 

Wanneer kun je bloedplaatjes geven? 

Je kunt bloedplaatjes geven als je al bloed- of plasmadonor bent en de bloedgroep - HLA / weefseltypering bij Sanquin bekend is. Dit laatste is het geval indien je ook stamceldonor bent. 

Voor patiënten is soms een specifieke match van bloedplaatjes nodig, omdat het lichaam van de patiënt de bloedplaatjes van de donor afbreekt. Samen zorgen we ervoor dat er voldoende bloedplaatjesdonors zijn om aan de behoeftes van patiënten te voldoen. Hiervoor vragen we vanuit Sanquin met regelmaat een specifieke groep donors om bloedplaatjes te geven. 

Als jij bloedplaatjesdonor kunt worden, krijg je van Sanquin een uitnodiging zodra je nodig bent.

Hoe werkt het geven van bloedplaatjes? 

Het geven van bloedplaatjes is qua procedure vergelijkbaar met plasma geven. Een donatie duurt ongeveer zestig tot negentig minuten. Zo werkt het: 

  1. Je wordt in één arm in een ader geprikt en jouw bloed wordt, met behulp van een steriel wegwerpsysteem, opgevangen in een machine.
  2. Deze machine scheidt jouw bloed in bloedcellen en plasma met een deel van je bloedplaatjes.
  3. Het plasma met de bloedplaatjes wordt opgevangen en bewaard.
  4. Het plasma en de bloedplaatjes worden gescheiden. De bloedplaatjes zijn gereed voor transfusie en met het plasma maken we geneesmiddelen.
  5. Je ontvangt de bloedcellen via het systeem weer terug in je lichaam. 

Tijdens de afname komt jouw bloed niet in contact met de machine. Daardoor is het onmogelijk dat je besmet wordt door het bloed van een andere donor. Gezien de langere afnameduur is op de plaats waar je geprikt bent wel een grotere kans op een blauwe plek.  

De stof die toegevoegd wordt om te voorkomen dat jouw bloed tijdens het geven van bloedplaatjes stolt zorgt een enkele keer voor tinteling bij de mond of lichte kramp in de handen. Deze onschuldige stof wordt snel door het lichaam afgebroken.

Waar kun je bloedplaatjes doneren? 

Bij het afnemen van bloedplaatjes komt een speciale techniek kijken. Daarom is het alleen mogelijk om op een grotere bloedbank bloedplaatjes te doneren. Bekijk voor een actueel overzicht waar je bloedplaatjes kunt doneren onze locaties met openingstijden. 

Snelheid is belangrijk! 

Omdat er heel veel verschillende bloedgroepen bestaan, is de kans dat een patiënt jouw bloedplaatjes nodig heeft klein. Als je wordt opgeroepen is het vaak voor de patiënt van belang dat je snel bloedplaatjes komt geven. 

Door sommige ziekten of behandelingen kan de aanmaak van bloedplaatjes in het beenmerg sterk verminderen. Een transfusie van donorbloedplaatjes kan spontane, soms levensbedreigende bloedingen bij een patiënt voorkomen. En is er al een bloeding, dan is snelle toediening van bloedplaatjes vaak levensreddend.