menu

Navelstrengbloed doneren

Ben je zwanger en denk je erover om navelstrengbloed van jouw kindje te doneren? Dit is mogelijk in een ziekenhuis of geboortecentrum dat met Sanquin samenwerkt. Je moet je hier wel vooraf voor aanmelden bij het ziekenhuis of geboortecentrum.

Wat is navelstrengbloed? 

In navelstrengbloed zitten bloedvormende stamcellen. De stamcellen in navelstrengbloed zijn de basis om cellen voor ons bloed en afweersysteem te vormen. Normaal gesproken wordt het navelstrengbloed samen met de placenta na afloop van de bevalling weggegooid. De stamcellen uit navelstrengbloed kunnen gebruikt worden voor stamceltransplantaties, bijvoorbeeld bij mensen met leukemie (kanker).

Waarom navelstrengbloed doneren? 

Als je besluit om het navelstrengbloed van jouw kindje te doneren, worden de stamcellen uit het navelstrengbloed opgenomen in een wereldwijd bestand. De stamcellen kunnen hierdoor wereldwijd gebruikt worden voor de behandeling van een patiënt. Nederlandse patiënten maken natuurlijk ook gebruik van dit wereldwijde bestand. 

Hoe werkt een navelstrengbloeddonatie? 

Het navelstrengbloed wordt afgenomen direct na de geboorte van je kindje, als de navelstreng is doorgeknipt. Dit is geheel pijnloos en zonder risico.

De gezondheid van moeder en pasgeboren kind gaan altijd voor, dus het verloskundig proces wordt niet verstoord. Het exacte moment van doneren wordt door de moeder en de verloskundige bepaald en vindt plaats op een geschikt moment tussen de geboorte en de nageboorte. Een donatie hoeft niet per se direct na de geboorte te beginnen. Er kan ook enkele minuten worden gewacht voordat het opvangen van navelstrengbloed begint.

Nadelen navelstrengbloed doneren

De afname gebeurt pas nadat de navelstreng al is doorgeknipt. Jouw kindje ondervindt dus geen enkel nadeel. Mochten zich tijdens de bevalling problemen voordoen die de aandacht vereisen, dan wordt er zeker geen navelstrengbloed afgenomen. Dat gebeurt evenmin bij een spoedkeizersnede.

Navelstrengbloed opslaan

Sanquin bewaart het gedoneerde navelstrengbloed, totdat ergens op de wereld een patiënt met een matchend profiel ze nodig heeft. Wij werken hiervoor samen met de Stichting Matchis

Ook heb je de mogelijkheid om je navelstrengbloeddonatie op te slaan in een privébank. Daar zijn kosten aan verbonden. Het privé opslaan van navelstrengbloed is bij Sanquin niet mogelijk. ​

Waar kun je navelstrengbloed doneren? 

Door beperkte middelen (denk aan scholing van verloskundigen en gynaecologen) is het alleen mogelijk om navelstrengbloed te doneren in een ziekenhuis of geboortecentrum dat met Sanquin samenwerkt. Wij werken op dit moment samen met een aantal verloskundigenpraktijken, geboortecentra en de afdelingen Verloskunde/Gynaecologie van ziekenhuizen in Amsterdam, Delft en Bergen op Zoom. 

Bij thuisbevallingen is het helaas niet mogelijk om navelstrengbloed te doneren. 

Wil jij meer weten over het doneren van navelstrengbloed? Vraag dan de informatiefolder aan bij Sanquin.

Testen op westnijlvirus

Deze informatie is een aanvulling op de folder “Donatie van Navelstrengbloed” en is bestemd voor zwangeren die navelstrengbloed willen doneren bij de bevalling. Bij de navelstrengbloeddonatie wordt een aantal buisjes moederbloed afgenomen om te testen op infectieziekten. Vanaf 1 mei 2021 wordt het moederbloed ook getest op westnijlvirus (WNV). Hiervoor hoeft geen extra moederbloedbuis te worden afgenomen.

Het westnijlvirus is een virus dat door muggen op mensen kan worden overgebracht. Gezonde mensen merken over het algemeen weinig van een infectie met WNV. Maar het virus kan wél overgedragen worden via bloedproducten. Stamcellen uit navelstrengbloed worden toegediend aan kwetsbare patiënten, die ernstig ziek kunnen worden van een infectie met WNV. 

Het WNV komt sinds jaar en dag voor binnen en buiten Europa. In 2020 zijn ook in Nederland voor het eerst WNV-infecties bij mensen vastgesteld, die waarschijnlijk hier zijn besmet. Omdat een besmetting met WNV meestal zonder klachten verloopt, is er een risico dat een donor besmet is met dit virus zonder dit zelf te merken. Om de overdracht via een stamceltransplantatie te voorkomen, is besloten om het moederbloed dat is afgenomen bij een navelstrengbloeddonatie te testen op WNV.