Coordinated Vulnerability Disclosure

Sanquin hecht veel waarde aan de veiligheid van haar (medische) apparatuur, programmatuur en diensten. Ondanks de zorg voor de beveiliging hiervan, kan het voorkomen dat er toch sprake is van een kwetsbaarheid. Als je zo’n kwetsbaarheid ontdekt, kun je dit veilig melden.

Deze aanpak is de zogenaamde Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD). Op deze manier kan Sanquin beschermende maatregelen treffen om haar systemen en klanten nog beter te beschermen.

Een kwetsbaarheid melden

Stichting Z-CERT handelt CVD-meldingen voor Sanquin af. Op www.z-cert.nl/cvd-melden vind je hoe je de kwetsbaarheid kunt melden, welke voorwaarden er aan jouw melding worden gesteld en wat je kunt verwachten van de afhandeling hiervan.