Disclaimer e-mail Sanquin

Informatie in e-mails verzonden door Sanquin is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Gebruik van deze informatie door anderen is verboden, evenals openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en verstrekking aan derden. Indien u een e-mailbericht ontvangt dat niet voor u bedoeld is, wordt u verzocht direct Sanquin hierover te informeren. Sanquin staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van de verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

The information contained in this e-mail is confidential and is intended solely for the use of the individual to whom it is addressed. Any disclosure, copying, distribution or any other action taken in reliance to the contents of this information is strictly prohibited. If you are not the intended recipient please notify us immediately. We are neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this e-mail, nor for any delay in its receipt.