Over Sanquin

In Nederland zorgt Sanquin voor de bloedvoorziening. Dat doen we samen met onze donors voor een beter leven van de patiënt.

Wat is Sanquin?

Sanquin is een not-for-profit organisatie die de bloedvoorziening in Nederland verzorgt. Naast het afnemen, verwerken en uitgeven van bloedproducten, houdt Sanquin zich bezig met het verrichten van onderzoek en het verzorgen van onderwijs.

Ontdek de organisatiestructuur van Sanquin

Missie en visie

Mensen willen betaalbare en veilige zorg van het hoogste niveau. Wij helpen ruim 100.000 patiënten per jaar en dragen met onze producten, diensten, technologie en doelgerichte medicatie bij aan de kwaliteit van leven van mensen. Onze missie is: “samen met de donor voor een beter leven van de patiënt.”

Daarbij focussen we ons op:

 • De patiënt

  De patiënt is veeleisend en is gewend geraakt aan persoonlijke en snelle behandeling. Sanquin anticipeert op deze standaard. We weten steeds beter op welk tijdstip en welke hoeveelheid (bloed, plasmageneesmiddel of diagnostisch advies) een patiënt nodig heeft. Zo profiteert de patiënt maximaal – en ondervindt hij of zij minimaal hinder – van een transfusie of medicatie.

 • De donor

  Sanquin is in de bijzondere positie om samen met de donor te investeren in een beter leven van de patiënt. De donor speelt een cruciale rol in onze maatschappelijke opdracht. We zijn transparant over de toepassingen van de donatie en bieden donors een aantrekkelijke en relevante service. We werken hard om onze donorpopulatie in lijn te laten groeien met de ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de maatschappij.

 • De medewerker

  De Sanquin-medewerkers vormen een brug tussen donors en patiënten. Zij zijn nauw betrokken bij het levensreddende werk van Sanquin en anticiperen op de veranderende binnen- en buitenwereld. De Sanquiner voelt zich verantwoordelijk om deze ontwikkelingen te vertalen naar innovatieve producten en concrete business-verbeteringen.

  De sleutel voor het succes van Sanquin ligt bij de mensen van Sanquin. Hun verbondenheid en samenwerking voor onze missie. De missie van Sanquin is uniek en werken bij Sanquin ook. Die belofte waarmaken is ons doel: de employee experience.

  Help jij mee? Ontdek meer over werken bij Sanquin

 • Maatschappelijk en ondernemend

  Wij zijn een zelfstandige, maatschappelijke organisatie die zich bewust is van haar internationale rol in de gezondheidszorg. We zijn ondernemend en richten ons op kansen voor groei en verbetering, alleen of samen met anderen. Winst maken is voor ons geen doel, een gezond bedrijfsresultaat is nodig om te blijven investeren in wetenschap, productinnovatie en in onze mensen.

 • Innovatie en veiligheid

  Bloed is de bron van ons werk. We zijn expert op het gebied van transfusiegeneeskunde, immunologie en (immuno)hematologie. We hebben in Nederland een wettelijke taak en spelen als Netherlands Blood Institute een internationale voortrekkersrol. Goed is niet goed genoeg, we willen beter zijn dan dat. Innovatie door wetenschappelijk onderzoek is cruciaal. Alleen zo kunnen we antwoord blijven geven op de vraag van de patiënt in de toekomst en garanderen dat we de beschikbaarheid van veilige en hoogwaardige bloed -en plasmaproducten in stand houden.

 • Klant en zorgprofessional

  De klanten van Sanquin zijn spelers in de gezondheidszorg, niet alleen in Nederland maar ook internationaal. Van ziekenhuizen, groothandels, apotheken en test-laboratoria tot internationale farmaceutische en diagnostische bedrijven. Onze medewerkers leveren kwalitatief hoogstaande producten, aan al onze klanten. Dat moet ook, want klanten verwachten van Sanquin een onderscheidende en duurzame ervaring.

  De producten van Sanquin worden gebruikt binnen de gehele zorgketen, van diagnose tot aansluitende behandeling. Binnen de zorg wordt door Sanquin ook kennis en kunde geleverd; we voorzien daarmee in een grote behoefte. We bieden professionals in de zorg ondersteuning in de vorm van advies, bij- en nascholing.

 • Betaalbaar en efficiënt

  We ondersteunen ontwikkelingen die leiden tot het gebruik van minder bloedproducten en via Prothya Biosolutions zorgen we voor betaalbare, speciale geneesmiddelen uit plasma. We ontwikkelen diagnostische testen die verspilling van dure geneesmiddelen of onnodige behandelingen tegengaan. Op deze manier dragen we bij aan een duurzame en kostenefficiënte gezondheidszorg en creëren we mogelijkheden om verder te investeren in onderzoek naar innovatieve oplossingen. 

De geschiedenis van Sanquin

De eerste bloedtransfusiedienst werd in 1930 opgericht. Meerdere volgden. In 1998 werden deze diensten samengevoegd tot 1 organisatie: Stichting Sanquin Bloedvoorziening. 

25 jaar bloedbank in een notendop 

Strategie For Life.

Eind 2021 scherpte Sanquin haar koers aan met de strategie For Life. Nog meer impact voor de maatschappij is het streven. 

Lees meer over de strategie For Life. 

Wat betekent Sanquin?

Sanquin heet natuurlijk niet zomaar Sanquin. Dit heeft een betekenis. De naam Sanquin is een verwijzing naar de letterlijke betekenis van het woord bloed in het Frans (sang) en het Latijn (sanguis). De ‘g’ is vervangen door de ‘q’. De juiste uitspraak van Sanquin is 'sankwien'.

Het logo van Sanquin

Het logo van Sanquin is een pelikaan. Dit verwijst naar de legende van de kroeskoppelikaan. De pelikaan is al sinds de Middeleeuwen het symbool van altruïsme en barmhartigheid.

Volgens de legende pikte de kroeskoppelikaan haar borst open om haar hongerige jongen met haar eigen bloed te voeden. De pelikaan staat voor Sanquin symbool voor de onbaatzuchtige bloeddonaties van de Nederlandse donors, want zonder donors geen bloedbank.

Waar is het hoofdkantoor van Sanquin?

Het hoofdkantoor van Sanquin is gevestigd op de Plesmanlaan 125 in Amsterdam. 

Contactgegevens hoofdkantoor:

Plesmanlaan 125
1066 CX Amsterdam

Tel: 020 - 512 30 00

Postadres:

Postbus 9892
1006 AN Amsterdam

KvK en RSIN Stichting Sanquin Bloedvoorziening

KvK-nummer: 41217565
RSIN-nummer: 806388237

Op een aantal vestigingen van Sanquin is het mogelijk om kunst te exposeren. Interesse? Ontdek de mogelijkheden van een kunstexpositie