Wat is bloedspiegel? 

Bloedspiegel betekent niets anders dan de concentratie van “iets” in het bloed. Dat “iets” is meestal een medicijn. Je spreekt dan ook wel over medicijnspiegel. In de volksmond wordt bloedspiegel ook wel gebruikt om de bloedsuikerconcentratie aan te duiden, oftewel de suikerspiegel. 

Bloedspiegelwaarden

Artsen laten de bloedspiegelwaarden van geneesmiddelen bepalen omdat gelijke doseringen bij mensen tot verschillende concentraties in het bloed kunnen leiden. Van diverse geneesmiddelen is bekend welke bloedspiegel het gewenste therapeutische effect heeft. Het kan dan zinvol zijn om de bloedspiegel te bepalen en de dosering daar op aan te passen. 

Bloedspiegel meten

Sanquin Diagnostiek is specialist in het meten van bloedspiegels van biologicals. Dit zijn biologische medicijnen die worden voorgeschreven bij reuma en andere ontstekingsziekten zoals de ziekte van Crohn. Ook bij deze groep geneesmiddelen wordt een grote variatie in bloedspiegels gezien bij een gelijke dosering. Door de bloedspiegels te meten kan de dosering worden aangepast. 

Hoe wordt de bloedspiegel bepaald? 

Dit is afhankelijk van welke bloedspiegel moet worden bepaald. Sommige onderzoeken kunnen via een vingerprik plaatsvinden, andere moeten via een buisje bloed. 

Wat is de dalspiegel? 

Het bepalen van een dalspiegel wordt bij sommige medicijnen gedaan om te kijken of de dosering van het medicijn juist is. Het ‘dal’ doelt erop dat het vlak voor het innemen van de volgende dosis wordt gemeten. 

Te hoge bloedspiegel

Bij een te hoge bloedspiegel van een biological kan de dosering naar beneden worden bijgesteld. Dit heeft voor de patiënt als voordeel dat de kans op bijwerkingen dan kleiner is. Een ander voordeel is dat er minder kosten aan de behandeling zijn verbonden, omdat biologicals vaak heel duur zijn 

Te lage bloedspiegel 

Bij een te lage bloedspiegel is er vaak sprake van antistofvorming tegen de biological, waardoor het geneesmiddel zijn werk niet meer kan doen. Die kennis kan de behandelaar gebruiken om een ander geneesmiddel voorschrijven. 

Steeds vaker bloedspiegels meten

Sanquin kan van steeds meer biologicals de bloedspiegel meten. Daarvoor werken meerdere divisies samen. Zo kunnen steeds meer patiënten zo optimaal mogelijk en kosteneffectief worden behandeld. 

Wil jij je steentje bijdrage? Word dan bloeddonor bij Sanquin.