menu menu

Bloedverwant: het magazine voor bloeddonors

Het magazine Bloedverwant komt twee keer per jaar uit en is beschikbaar op de afnamelocaties. Er staat leuke en leerzame achtergrondinformatie in over het geven van bloed en andere bloedverwante onderwerpen. Ook lees je artikelen over mensen die nog leven dankzij het bloed en plasma van de Nederlandse donors.