Facts & figures

De belangrijkste feiten en cijfers van Sanquin op een rij.

Onderzoek

 • Bij Sanquin werken zestien hoogleraren, vijfenzeventig promovendi en zeventig gepromoveerde onderzoekers.
 • Jaarlijks publiceren onderzoekers ruim tweehonderd wetenschappelijke publicaties.
 • Ieder jaar starten tussen ongeveer twintig nieuwe promovendi hun onderzoek bij Sanquin en promoveert eenzelfde aantal onderzoekers.

Bloed geven

 • Bloeddonors gaven in 2023 gemiddeld 1,14 keer bloed.*
 • Bloedplasmadonors gaven in 2023 gemiddeld 4,19 keer plasma.*
 • In totaal is in 2023 756.752 keer gedoneerd.*
 • Eén donatie helpt  wel drie patiënten. Zowel rode bloedcellen, bloedplaatjes als plasma worden gebruikt om patiënten te behandelen.
 • 30% van het bloed is voor kankerpatiënten.

* Cijfers jaarverslag 2023

Donors

 • 11,6% van de donors heeft bloedgroep 0-, tegenover 6,8% van alle Nederlanders.
 • Bloedgroep 0- kan aan iedereen worden gegeven en wordt daarom het meest gevraagd.
 • Tweederde van alle donors is bloeddonor geworden om te helpen levens te redden. Een kwart van Nederlanders wordt geen donor omdat zij zichzelf niet gezond genoeg vinden, of bang zijn voor naalden.
 • Aantal volbloeddonaties per jaar: 384.998*
 • Aantal bloedplasmadonaties per jaar: 390.000*
 • Aantal geregistreerde donors: 429.716*
 • 8,5 is het rapportcijfer dat donors geven aan Sanquin. (bron: KIEN doorlopend donortevredenheidsonderzoek)

*Cijfers jaarverslag 2023

Levering bloedproducten

 • Geleverde eenheden erytrocyten (rode bloedcellen) per jaar: 378.799*
 • Geleverde hoeveelheid bloedplaatjes uit volbloed in donoreenheden per jaar: 233.345*
 • Geleverde eenheden vers bevroren plasma per jaar: 892*
 • Aantal spoedritten bij levensbedreigende situaties per jaar: +/- 1000*

*Cijfers jaarverslag 2023

Plasmageneesmiddelen

 • Sanquin zorgt samen met Prothya Biosolutions voor geneesmiddelen uit bloedplasma voor ongeveer 100 verschillende ziektes.
 • Plasmageneesmiddelen worden onder andere toegepast bij hemofilie, de behandeling van brandwonden en bij ziektes waarbij de afweer tegen infecties of eigen lichaamcellen verstoord is.

Personeel

 • Bij Sanquin werken ruim 2000 werknemers.*
 • 26% van hen is man, 74% is vrouw.*
 • Sanquin heeft werknemers van 34 verschillende nationaliteiten.*
 • De gemiddelde duur van het dienstverband ligt op 12 jaar.
 • Sanquin heeft een eigen CAO, met de mogelijkheid om arbeidsvoorwaarden aan te passen aan je persoonlijke omstandigheden en wensen.

*Cijfers jaarverslag 2023

Beloningen bestuurders van Sanquin

 • De beloningen van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn te vinden in het jaarverslag.
 • Sanquin houdt zich aan de wettelijke regels van de Wet Normering Topinkomens (WNT), zoals die voor de zorgsector, waartoe Sanquin behoort, worden toegepast. De WNT is van toepassing op de beloning van alle leden van onze Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.

Meer weten?