Strategie For Life.

Eind 2021 scherpte Sanquin haar koers aan met de strategie For Life. Nog meer impact voor de maatschappij is het streven. Vanzelfsprekend blijven we ons samen met bloed- en plasmadonors richten op een beter leven van de patiënt. Dat is en blijft onze missie. Maar om die missie na te streven, kijken we scherp naar een veranderende wereld en onze rol daarbinnen. 

Nieuwe keuzes

We zien dat mensen én donors nieuwe keuzes maken rondom vrijetijdsbesteding, werk en gezondheid. Wederkerigheid is een belangrijk onderwerp dat leeft, net zoals vitaliteit en duurzaamheid. Dat raakt in alle gevallen het donorschap.  

Met onze wettelijke taak als verantwoordelijke van de bloedvoorziening in het achterhoofd spelen we in op deze veranderingen in de maatschappij. Enerzijds om voldoende bloed en plasma in te zamelen, anderzijds om nog meer impact te kunnen realiseren voor de maatschappij.  

Waardering

We haken in op het thema “gezondheid” en het besef dat “informatie-over-het-eigen-lijf” voor veel mensen een belangrijk onderwerp is. Dat doen we door onze donorcommunity actief te ondersteunen bij hun gezondheid, bijvoorbeeld door de terugkoppeling over bloedwaardes. Het zijn hedendaagse en mogelijk toekomstige manieren van het geven van waardering voor het donorschap en daarmee services die passen bij het maatschappelijke profiel van Sanquin.

Als onderzoeks- en kennisinstituut staan we in het wetenschappelijke domein voor eenzelfde taak: de veranderende wereld maximaal dienen. Met ons onderzoek vandaag werken we aan een nog betere bloedbank van morgen. En met onze innovaties redden en verbeteren we levens en maken we een verschil voor de maatschappij. Op het gebied van kanker en bij andere ziekten, maar ook in tijden van crises, zoals COVID-19.  

Onderzoeken en pilots

De jaren 2022, 2023 en 2024 staan in het teken van nieuwe initiatieven, onderzoeken en pilots. Deze onderzoeksfase is belangrijk om te bepalen hoe de strategie uiteindelijk concreet vorm krijgt. Lees verder voor de laatste ontwikkelingen.

Donors inzicht bieden in de eigen gezondheid

Sanquin wil graag iets terugdoen voor donors door kennis over hun gezondheid te delen. Denk aan het bieden van een aanvullende gezondheidscheck of ondersteunen bij een gezonde leefstijl. Natuurlijk alleen als zij daar zelf behoefte aan hebben. In deze fase onderzoeken we de wensen van donors hierin, ook kijken we of het haalbaar en betaalbaar is. We hebben hiervoor een aantal kleinschalige pilots opgezet, waaronder het Leefstijlonderzoek en de pilot gezondheidscheck. De eerste resultaten uit de pilots zijn positief, maar er is meer informatie nodig. Ook in de komende tijd blijft dit iets wat we onderzoeken op haalbaarheid en interesse. Het is op dit moment niet mogelijk voor donors om zich actief voor pilots aan te melden omdat we de pilots maar op een beperkt aantal locaties uitvoeren.

Perfecte match donorbloed dankzij nieuwe test

Voor een succesvolle bloedtransfusie moet het donorbloed zo goed mogelijk aansluiten op het bloed van de ontvanger. Op dit moment testen we het bloed op een beperkt aantal bloedgroepen. Afgelopen jaren heeft Sanquin in internationaal verband een nieuwe test ontwikkeld, waarmee we in één keer meer dan 300 bloedgroepen en andere belangrijke kenmerken voor bloedtransfusie kunnen bepalen. Deze uitgebreide test bouwt voort op tientallen jaren van genetisch en bloedgroeponderzoek en maakt het mogelijk om het donorbloed heel precies te matchen op het bloedprofiel van de ontvanger. Zo voorkom je dat de ontvanger antistoffen aanmaakt tegen het donorbloed. Dit is heel belangrijk voor patiënten die regelmatig donorbloed nodig hebben.

Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden voor het gebruik van deze nieuwe manier van testen en hoe we kunnen aansluiten bij de behoefte vanuit de gezondheidszorg. Daarbij kijken we ook hoe we de test zo kunnen inzetten dat het direct gezondheidswinst oplevert voor de patiënten die daar nu het meest bij gebaat zijn.

Baanbrekend onderzoek van Sanquin Research

Stichting Sanquin heeft een toonaangevend onderzoeksinstituut, Sanquin Research. Dit instituut doet onderzoek naar allerlei bloedgerelateerde onderwerpen met als doel om bestaande producten uit donorbloed te verbeteren, vervangen of het gebruik ervan te verminderen. Hierdoor zorgen we ervoor dat de bloedbank zoals we die nu kennen, klaar is voor de toekomst.

Het onderzoek is geconcentreerd in vier strategische speerpunten, de ‘Medical Priorities’. Deze zijn:

  • Bloedarmoede
  • Bloeding en hemostase
  • Immuniteit en ontsteking
  • Immuuntherapie

Lees verder

Opzetten van een biobank voor wetenschappelijk onderzoek

Voor een biobank wordt biologisch materiaal voor wetenschappelijk onderzoek verzameld. In het geval van biobank Sanquin Future Health gaat het om het herhaaldelijk opslaan van restbloed van deelnemende donors. Daarmee maken we onderzoek mogelijk naar vroegsignalering van ziektes en gezondheidsveranderingen. 

Afgelopen jaar hebben we de organisatorische, logistieke en financiële aspecten in kaart gebracht. Hieruit blijkt onder andere dat het een grote investering vraagt om een biobank op te zetten en te beheren. We zijn overtuigd van het wetenschappelijk belang van een biobank, maar de kosten blijken zo hoog dat we die als stichting niet alleen kunnen dragen. Daarom gaan we nu op zoek naar partners uit het academische en publieke domein die samen met Sanquin de schouders willen zetten onder de opzet en beheer van de biobank. 

De bloedbanken krijgen een facelift

Eigentijdse gastvrijheid in een inspirerende omgeving is het credo van deze vernieuwing. In de ideale bloedbank draait alles om de donor. Bloedbank Leiden is de eerste die een make-over heeft gekregen, de andere bloedbanken volgen. Op onze locaties focussen we op beleving en kunnen we ons merk, onze rol, waarden en missie tot leven brengen voor donors en personeel.