menu menu

Eiwitten in bloed 

Eiwitten bestaan uit ketens van aminozuren. Eiwitten zijn een belangrijk onderdeel van alle weefsels in je lichaam. Verder zijn ze ook belangrijk voor allerlei processen in je lichaam. Sommige hormonen, antistoffen en hemoglobine zijn voorbeelden van eiwitten. Je bloed zit ook vol met eiwitten. Bloed bestaat voor 45% uit bloedcellen en voor 55% uit plasma. In het bloedplasma zitten wel duizenden verschillenden eiwitten.

Wat is de functie van eiwit?

Eiwitten kunnen allerlei verschillende functies hebben in het lichaam. Het eiwit ferritine zorgt bijvoorbeeld voor de binding van ijzer aan de rode bloedcellen en opslag van ijzer in lever en beenmerg. Dit ijzer heeft het lichaam weer nodig om hemoglobine aan te maken, wat verantwoordelijk is voor het vervoer van zuurstof door het lichaam. Eiwitten zijn dus nodig voor processen in het lichaam, maar vormen ook een belangrijke schakel in de communicatie tussen cellen door hormonen. Verder wordt van bepaalde eiwitten de concentratie in het bloed gemeten om de oorzaak van klachten te achterhalen.

Totaal eiwit

De meeste bloedtests voor eiwitten hebben alleen de naam van het onderzochte eiwit. Een uitzondering hierop is het 'totaal eiwit'. Hierbij wordt de concentratie van eiwitten in het bloedplasma of serum gemeten. De bepaling kan gebruikt worden voor onderzoek naar verschillende organen zoals lever en nieren, maar ook het beenmerg. Als het gehalte aan eiwitten te hoog of te laag is, wordt vaak aanvullend onderzoek verricht. 

Een andere test met betrekking tot eiwitten is het eiwitspectrum. Hierbij wordt er gekeken naar de verhouding tussen verschillende typen eiwitten in het serum.

Eiwitten uit bloed helpen patiënten

Een aantal eiwitten kunnen uit het bloedplasma gehaald worden om patiënten te helpen. Zij missen bijvoorbeeld een van de stollingsfactoren, eiwitten die nodig zijn om bloedingen te voorkomen. Of ze maken te weinig antistoffen aan, waardoor er herhaaldelijk infecties optreden. Wel zo’n 100 verschillende ziekten kunnen worden behandeld met eiwitten uit bloed van plasmadonors.

Medicijnen uit bloedplasma

Bloedeiwitten worden gefilterd uit bloedplasma. Bij een bloeddonatie scheiden we het bloed in rode bloedcellen, bloedplaatjes en bloedplasma. Vervolgens gebruiken we het plasma om plasmageneesmiddelen te maken. Lees hier alles over bloedplasma

Jouw eiwitten maken het verschil!

Steeds meer mensen hebben plasmageneesmiddelen nodig en rekenen dus op eiwitten uit plasma. Daarvoor vragen we geregeld aan onze bloeddonors of ze plasma-donor willen worden. Wil jij mensen helpen door jouw plasma te doneren? Ontdek hoe je plasmadonor kunt worden.