menu

Reactie op artikel over corona-vaccins en bloedtransfusie

Sanquin wordt gewezen op een artikel van Japanse wetenschappers dat stelt dat een gezondheidsrisico zou spelen als een patiënt bloed ontvangt van een donor die gevaccineerd is tegen COVID-19 of die heeft geleden aan Long COVID.

Het gaat om de publicatie “Concerns regarding Transfusions of Blood Products Derived from Genetic Vaccine Recipients and Proposals for Specific Measures” (https://www.preprints.org/manuscript/202403.0881/v1).

Geen kritische toets door de wetenschap

Het artikel in kwestie is in prepublicatie en niet peer-reviewed. Dat betekent dat het paper zelf niet de kritische toets van andere experts in het medisch gebied heeft doorstaan. Totdat dit paper peer-reviewed en gepubliceerd is, heeft de wetenschappelijke gemeenschap dus niet kunnen vaststellen of de inhoud ervan een wezenlijke en juiste bijdrage levert.

Inhoudelijk fundament 

Ook is het voor het gebied van bloedtransfusie relevant om op te merken dat geen van de auteurs een specialisme in bloed heeft. Dat suggereert dat een inhoudelijk fundament voor ons vakgebied ontbreekt.

Literatuurstudie, geen nieuw onderzoek

Het artikel is een literatuurstudie, het geeft een overzicht van informatie uit de aangehaalde artikelen. De kracht van dit artikel zal dus moeten komen uit de bronnen waar de auteurs zich op baseren. Helaas hebben de auteurs artikelen aangehaald (o.a. Parry e.a., Fraiman e.a.) die wetenschappelijk ontkracht zijn. De auteurs hebben zelf ook aangegeven geen bewijs te leveren, slechts zorgen te uiten. De artikelen waar zij naar verwijzen, geven zelf ook aan geen bewijs te hebben gevonden, dat meer onderzoek wenselijk is, of zelfs dat de bevindingen niet van toepassing zijn op vaccinatie. De conclusies van de auteurs zijn daarmee dus niet ondersteund door het bewijs dat de auteurs zelf aandragen.

Spike-eiwitten

Het valt ook op dat in dit artikel de nadruk ligt op spike-eiwitten. Die worden door vaccins in enige mate gecreëerd en door het coronavirus in geval van natuurlijke infectie in hoge aantallen gecreëerd. De conclusies die worden getrokken over spike-eiwitten kunnen dus onmogelijk uitsluitend aan vaccins worden verweten.

Drie fundamentele punten

De suggestie van de auteurs is een bekende redenering: zij raden aan te stoppen bloed te transfunderen totdat alle twijfels zijn weggenomen over mogelijke risico’s. Daarbij gaan zij voorbij aan verschillende fundamentele punten.

  1. De overgrote meerderheid van Nederlandse donors is gevaccineerd. De resterende donors kunnen niet voorzien in de vraag naar bloedproducten. Die oproep opvolgen, eindigt dus onherroepelijk in het overlijden van duizenden patiënten. 
  2. Over het wegnemen van risico’s. Bloed moet voldoen aan veiligheidseisen, en als na een bloedtransfusie een patiënt gezondheidsproblemen ontwikkelt, wordt onderzocht wat daarvan de oorzaak is. Ook het bloedproduct wordt daarbij betrokken. En tot op heden zijn er in Nederland en daarbuiten geen bloedtransfusies geweest die een gezondheidsprobleem hebben veroorzaakt die terug te voeren is op een corona-vaccinatie (mRNA of anderszins). Er is dus geen concrete aanleiding voor nader onderzoek, wat wel nodig is om dergelijk onderzoek op te kunnen zetten. En parallel daar aan geldt de regel dat als een donor gezondheidsklachten heeft, dat die donor zal worden uitgesteld voor bloeddonatie. 
  3. Gedoneerd bloed wordt nooit één op één van een donor getransfundeerd naar een patiënt. Bloed wordt uit elkaar gehaald in bestanddelen en de patiënt krijg alleen die bestanddelen die nodig zijn. De transfusie zal ook nog, in de meeste gevallen, een klein deel van het bloedvolume van de patiënt beslaan. Het blijft nog altijd onbewezen of de bestanddelen waar men de angst voor heeft ook via bloedtransfusie kunnen worden overgedragen.
26 maart 2024