menu menu

Algemene voorwaarden

Op het gebruik van onze site zijn voorwaarden van toepassing. De gebruiker stemt in met de voorwaarden bij gebruik van de website.

Deze voorwaarden staan uitgebreid beschreven in onze Disclaimer.

Daarnaast bevat onze website ook een privacyverklaring. Hierin staat beschreven wat we met uw gegevens doen als u gebruik maakt van onze website. Deze verklaring is terug te vinden onder Privacy & Cookies.

Ook zetten wij gedurende het jaar campagnes op om de website, en onze diensten, aantrekkelijk te maken voor onze doelgroep. In sommige gevallen zijn er extra voorwaarden verbonden aan deze campagnes. Deze zijn in dat geval hieronder specifiek benoemd:

•    #Myfirstblood – Door mij aan te melden als bloeddonor vanuit de campagne #myfirstblood, geef ik Sanquin toestemming om mij alleen voor #myfirstblood op mijn mobiele nummer twee keer een bericht via WhatsApp (of sms) te sturen. Het betreft hier informatie over mijn keuringsafspraak en mijn League of Legends-skin.

Algemene verkoopvoorwaarden

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, orders, offertes en overeenkomsten tussen leverancier en Sanquin aangaande producten die door Sanquin aan leverancier worden of zijn geleverd, alsmede op door Sanquin uit te voeren werkzaamheden.

Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden

De algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, orders, offertes en overeenkomsten tussen leverancier en Sanquin aangaande producten die door leverancier aan Sanquin worden of zijn geleverd, alsmede op door leverancier uit te voeren werkzaamheden.

Algemene inkoopvoorwaarden

Procuratieregelingen