Bloeddruk meten 

Het is belangrijk om de bloeddruk te meten, omdat dit informatie geeft over de conditie van hart- en bloedvaten. Mensen met een hoge bloeddruk hebben bijvoorbeeld meer risico op hart- en vaatziekten, zoals een hart- en herseninfarct. 

Voor elke donatie meet Sanquin altijd de bloeddruk van de donor. Het is belangrijk om de bloeddruk te meten omdat een donatie veilig moet zijn en hiervoor de bloeddruk binnen bepaalde grenzen moet liggen. Als de bloeddruk bij herhaling hoog is, wordt donors geadviseerd om de meting bij de huisarts te laten herhalen en zo te kijken of er behandeling nodig is. Veel donors ervaren de gezondheidscontrole als een voordeel van hun donorschap.

Hoe werkt een bloeddrukmeting?

Bij Sanquin gebruiken we een elektronische bloeddrukmeter. Dat werkt als volgt. Je krijgt een band om je bovenarm. Deze wordt opgeblazen, net zo stevig totdat de slagaders worden dichtgedrukt. Vervolgens loopt de band langzaam leeg. Als het bloed weer gaat stromen, leest de medewerker de druk af op de meter. Hij of zij zal beoordelen of je een lage, normale of hoge bloeddruk hebt. Bekijk meer informatie over de bloeddruk.

Wil jij persoonlijk advies over jouw bloeddrukwaarden? Vul dan je waarden in op de site van onze partner de Hartstichting. Je krijgt dan advies over jouw waarden en wat je kunt doen.

Eigen bloeddrukmeter

Veel mensen hebben bij een controle een hogere bloeddruk dan thuis. Dat komt omdat ze door de medische omgeving wat zenuwachtig kunnen worden. Ook hebben sommige mensen angst voor de bloeddrukmeter.

De huisarts kan hen adviseren om thuis - in alle rust - hun bloeddruk te meten, om zo een betrouwbaarder beeld van de bloeddruk te krijgen. Dat kan met behulp van een eigen, elektronische bloeddrukmeter. Als de bloeddruk daadwerkelijk te hoog is, kan deze heel goed worden genormaliseerd met medicatie en/of leefstijlaanpassingen. Verlaging van de bloeddruk is belangrijk om hart- en vaatziekten te voorkomen.

Sanquin meet altijd de bloeddruk

Sanquin doet altijd een medische check bij haar donoren. Daar hoort een bloeddrukmeting ook bij. 

Met een licht verhoogde bloeddruk mag je gewoon doneren. Is de bloeddruk flink verhoogd? Dan krijg je uitstel van donatie. Ook zal de donorarts je aanraden naar de huisarts te gaan. Over het algemeen is medicatie tegen hoge bloeddruk geen belemmering om te doneren. De donorarts zal dat beoordelen. 


Ook donor worden? Meld je aan!