Lesmateriaal 

Met het materiaal dat Sanquin in samenwerking met andere instellingen heeft ontwikkeld leer je alles over de geschiedenis van bloed, de samenstelling van bloed, de verschillende bloedgroepen, bloedtransfusie en het werk van de bloedbank. Er zijn verschillende lespakketten ontwikkeld speciaal voor scholieren van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Basisonderwijs

Voor basisschoolleerlingen is een spreekbeurtpakket beschikbaar met alle basisinformatie. 

Introductiefilmpje over bloed en doneren voor groep 6, 7 en 8.

Gastlessen

Ook voor docenten bieden we ondersteuning: ontdek de gastlessen over bloed- en stamceldonatie.

Voortgezet onderwijs 'Bloed en Afweer'

Voor scholieren in het voortgezet onderwijs biedt Sanquin het lespakket 'Bloed en Afweer' aan. Hierin leer je aan de hand van een aantal modules alles over de bestanddelen van bloed, bloedgroepen, immuunreacties, vaccinaties en het afweersysteem. 

Werkwijze

Je kunt de modules doorwerken aan de hand van de handleidingen. Op de website staan filmpjes en links naar websites die je nodig hebt als naslagwerk om de lessen te voltooien. 

Modules en bijbehorende videos 

Links naar aanvullende informatie

Aanvullende informatie voor docenten 

Lesmateriaal

Bij het lesmateriaal is ook een docentenhandleiding gemaakt. De docentenhandleidingen is op te vragen bij het Science Museum Nemo, via [email protected].

Practicummateriaal

Sanquin biedt een practicumset bloedgroepbepalingen aan. Dit practicum past bij het lesmateriaal ‘Bloed en Afweer’ voor HAVO, VWO en VMBO.  Het pakket bevat humaan bloed dat aan dezelfde voorwaarden voldoet als het bloed dat gebruikt wordt voor transfusie bij patiënten. Lees meer over het practicummatieraal en de inhoud van de set of bestel direct hier.

Kosten (excl. BTW) van deze set per practicumset 95,- euro en 16,37 euro verzendkosten voor een zending tot vier pakketten.

Voor het schooljaar 2024/2025 zijn de uitleverdata 11 november 2024 en 17 maart 2025.

De ELISA voor het practicum Afweer en Immuniteit kan rechtstreeks worden besteld bij BioRad

Humaan bloed in de klas

Kijk hiervoor op de website Veilig Practicum

Scholen in Vlaanderen

Helaas mag Sanquin geen bloedproducten leveren buiten Nederland. Scholen in Vlaanderen kunnen uiteraard wel het lesmateriaal downloaden en gebruiken in de de klas.

Vragen?

Voor vragen en opmerkingen over of naar aanleiding van de inhoud van het lesmateriaal kun je terecht bij Sanquin, via: [email protected]