menu menu

Bloeddruk 

Als je voor een gezondheidsonderzoek komt is je bloeddruk vaak een van de eerste zaken waar een zorgmedewerker naar kijkt. Maar wat is bloeddruk precies en wat zegt het over je gezondheid?

Wat betekent bloeddruk? 

Onder bloeddruk verstaan we de druk in de slagaders. Deze wordt uitgedrukt in millimeter kwikdruk: een ingeburgerde, oude eenheid. De druk in de slagaders ontstaat door de pompende kracht waarmee het hart bloed in de bloedvaten perst. De bloeddruk wordt weergegeven in twee waarden: de systolische druk en de diastolische druk.

Wat is systolische druk?

De systolische druk is de hoogste bloeddrukwaarde. Deze wordt gemeten als het hart samenknijpt en de druk het grootst is. Dit wordt de bovendruk genoemd.

Wat is diastolische druk?

De diastolische druk is de laagste bloeddrukwaarde. Deze wordt gemeten als het hart ontspant. Dit wordt de onderdruk genoemd.

Wat is een normale bloeddruk?

De bloeddruk moet binnen bepaalde grenzen liggen om normaal genoemd te kunnen worden. Zit de waarde boven die grens dan spreek je van een te hoge bloeddruk.

De bloeddruk wordt gemeten met behulp van een bloeddrukmeting.

Hoge bloeddruk

Een hoge bloeddruk vormt een gezondheidsrisico. Mensen met een te hoge bloeddruk hebben een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, een belangrijke doodsoorzaak in Nederland. Hoe komt dat?

Door de constante hoge druk van het bloed in de vaten kan er schade ontstaan aan het hart, de bloedvaten, de ogen en de nieren. Daarom is het belangrijk dat een hoge bloeddruk behandeld wordt. Dit kan met behulp van medicijnen, ondersteund door leefstijlaanpassingen.

Sanquin meet altijd de bloeddruk van haar donors

Voorafgaand aan een donatie meten we altijd de bloeddruk. Dit is onderdeel van de medische keuring/check die donors krijgen voor zij bloed of plasma gaan geven. Het is voor Sanquin heel belangrijk dat bloed geven veilig gebeurt en daarom moet de bloeddruk bij een donor tijdens de donatie binnen bepaalde grenzen liggen. Als donors medicijnen gebruiken vanwege een hoge bloeddruk is dit meestal geen belemmering om bloed te mogen geven. Je kunt dit altijd overleggen met een donorarts. 

Nog geen donor? Ontdek of jij bloed en plasma mag geven. Meld je nu aan als donor bij Sanquin.