Bloeddruk 

Als je voor een gezondheidsonderzoek komt is je bloeddruk vaak een van de eerste zaken waar een zorgmedewerker naar kijkt. Maar wat is bloeddruk precies en wat zegt het over je gezondheid?

Wat betekent bloeddruk? 

Onder bloeddruk verstaan we de druk in de slagaders. Deze wordt uitgedrukt in millimeter kwikdruk: een ingeburgerde, oude eenheid. De druk in de slagaders ontstaat door de pompende kracht waarmee het hart bloed in de bloedvaten perst. De bloeddruk wordt weergegeven in twee waarden: de systolische druk en de diastolische druk. De bloeddruk wordt gemeten met behulp van een bloeddrukmeting.

Bovendruk en onderdruk

De systolische druk is de hoogste bloeddrukwaarde. Deze wordt gemeten als het hart samenknijpt en je hart bloed de slagaders in pompt. Dan is de druk het grootst, dit wordt de bovendruk genoemd. De diastolische druk is de laagste bloeddrukwaarde. Deze wordt gemeten als het hart ontspant, tussen de hartslagen in. Dit wordt de onderdruk genoemd.

Wat is een normale bloeddruk?

Een normale bloeddruk bij iemand die rustig zit is bijvoorbeeld 130/85 mmHg. 

Bij Sanquin worden ruime waarden voor de bloeddruk aangehouden, omdat het een momentopname is en mensen op de bloedbank vaak tijdelijk een hogere bloeddruk hebben. Er geldt een minimum van 90/50 mmHg en een maximum van 180/100 mmHg. Als je daarboven of daaronder zit wordt tijdens je bezoek gekeken of het veilig is voor jou om te doneren.

Bij de huisarts gelden andere waarden en worden meerdere metingen gedaan. Daarbij wordt vooral naar de bovendruk gekeken. Als de gemiddelde bovendruk 140 mmHg of hoger is, spreken we van een hoge bloeddruk. Bij mensen boven de 70 jaar is de grens 150 mmHg (Bron: thuisarts.nl). 

Wil je persoonlijk advies over jouw bloeddrukwaarden? Vul dan je waarden in op de site van de Hartstichting. Je krijgt dan advies over jouw waarden en wat je kunt doen.

Risico’s hoge bloeddruk

Wist je dat je vanaf je veertigste ​meer kans hebt op een hoge bloeddruk? Een hoge bloeddruk (ook wel hypertensie genoemd) voel je meestal niet, maar vormt wel een gezondheidsrisico. 

Bij een hoge bloeddruk staan je bloedvaten steeds onder een erg hoge druk. Daardoor kan er schade ontstaan aan onder andere het hart, de bloedvaten, de ogen en de nieren. Mogelijke gevolgen daarvan zijn:

  • Hartinfarct of beroerte: de hoge druk kan de wanden van je bloedvaten beschadigen. Er kunnen zich stofjes, zoals cholesterol ophopen. Je bloedvaten worden nauwer, en de kans op een hartinfarct of beroerte neemt toe. 
  • Hartfalen: ​bij een hoge bloeddruk moet het hart ook steeds harder werken om het bloed rond te pompen. Je hartspier wordt dan dikker en stijver. De pompkracht neemt af en er kan hartfalen ontstaan.
  • Schade aan andere organen: ook je ogen en nieren kunnen bijvoorbeeld schade oplopen.

Oorzaken hoge bloeddruk

Een ongezonde leefstijl is één van de oorzaken van een hoge bloeddruk. Denk bijvoorbeeld aan ongezond eten met veel zout, overgewicht, weinig bewegen, veel alcohol, roken en langdurige stress. Maar ook andere factoren kunnen van invloed zijn, zoals zwangerschap, overgang, erfelijkheid, andere ziekten en bepaalde medicijnen. Lees op de website van onze partner de Hartstichting meer over deze factoren, inclusief advies over wat je kunt doen om je bloeddruk te verlagen. 

Sanquin meet altijd de bloeddruk van haar donors

Voorafgaand aan een donatie meten we altijd de bloeddruk. Dit is onderdeel van de medische keuring/check die donors krijgen voor zij bloed of plasma gaan geven. Het is voor Sanquin heel belangrijk dat bloed geven veilig gebeurt en daarom moet de bloeddruk bij een donor tijdens de donatie binnen bepaalde grenzen liggen. Als donors medicijnen gebruiken vanwege een hoge bloeddruk is dit meestal geen belemmering om bloed te mogen geven. Je kunt dit altijd overleggen met een donorarts.

Bloeddrukmeting in MijnSanquin

Ben je donor bij Sanquin? Je kunt in je account op MijnSanquin zelf al je bloeddrukwaarden van eerdere donaties terugvinden. 

Nog geen donor? Ontdek of jij bloed en plasma mag geven. Meld je nu aan als donor bij Sanquin. 

(De content op deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met onze partner de Hartstichting.)