Over bloed prikken 

Bloedafname

De informatie op deze pagina gaat over bloed prikken in het ziekenhuis of bij een medisch specialist.

Waarom bloedprikken? 

Bijna iedereen moet wel eens bloed laten prikken. Via een bloedonderzoek krijg je een goed beeld van hoe je ervoor staat. Een bloedonderzoek zegt meer over iemands gezondheidstoestand dan welke andere vorm van diagnose. 

Een bloedafname wordt uitgevoerd op aanvraag van een hiertoe bevoegde professional, bijvoorbeeld de huisarts of medisch specialist. Bij een bloedafname wordt een hoeveelheid bloed afgenomen. In de meeste gevallen worden er een aantal buisjes gevuld met bloed om te onderzoeken. 

Op welke plek bloedafnemen? 

Bloed kan op verschillende plekken worden afgenomen, namelijk:

 • Afname via elleboogholte, bijvoorkeur de niet-dominante arm. Bloed doneren bij Sanquin gaat altijd via de elleboogholte.
 • Afname via de bovenkant van de hand. Deze manier van afname wordt alleen gebruikt wanneer de bloedafname in de elleboogholte onmogelijk is.
 • Als de bovengenoemde manieren niet lukken, dan wordt in enkele gevallen bloed afgenomen via een vingerprik.
 • Als er op meerdere tijdstippen bloed moet worden afgenomen kan in enkele gevallen een infuusnaald geplaatst worden.
 • Bij jonge baby's wordt bloed afgenomen uit het hieltje. Zodra baby’s ouder zijn wordt vaak gekozen voor een vingerprik. 

Bloedafname via elleboogholte - hoe gaat dat?

Bij een bloedafname via de elleboogholte geldt onderstaand proces: 

 • De benodigde spullen worden klaargelegd: watjes, ontsmettingsmiddel, stuwband, spuit, een naald en een aantal buisjes.
 • Vervolgens wordt er een plekje (een ader) om te gaan prikken gezocht. 
 • Als de ader is gevonden wordt er een stuwband om de te prikken arm geplaatst. Deze band wordt strak getrokken waardoor de ader nog beter te zien is.
 • De prikplek wordt schoongemaakt (ontsmet) met een watje en ontsmettingsmiddel. 
 • Vervolgens wordt er aangeprikt en wordt de stuwband losser gemaakt. Er volgen nu druppels bloed uit de arm in het buisje.
 • Zodra alle buisjes vol zijn gaat de naald uit de arm en volgt een pleister of watje op de plek waar de naald zat.

Bloedafname nuchter

Voor sommige onderzoeken is het noodzakelijk om je bloed nuchter te laten prikken. Nuchter is belangrijk omdat in sommige gevallen eten en drinken jouw samenstelling van bloed veranderen en daarmee bepalingen kunnen beïnvloeden.

Wat houdt nuchter bloedprikken in? 

Wanneer je nuchter bloed moet laten prikken is het belangrijk dat je dit ‘s ochtend doet. Zorg tevens dat je aan de volgende voorwaarden voldoet: 

 • Vanaf een vooraf aangegeven tijdstip de avond voor de bloedafname niet meer eet
 • Vanaf een vooraf aangegeven tijdstip alleen nog maar water drinkt
 • De ochtend voor de bloedafname niet rookt
 • Een hele dag (24-uur) voor de bloedafname geen alcohol inneemt
 • Tenzij anders voorgeschreven mag je wel medicijnen innemen

Bloedprikken cholesterol moet dat nuchter? 

Een bloedafname voor cholesterol (totaal cholesterol, HDL, LDL en triglyceriden) hoeft niet nuchter te worden uitgevoerd.

Angst voor bloed prikken? 

Kun je er gewoon niet tegen of bang om flauw te vallen? Veel instanties hebben speciale protocollen om je te helpen bij de afname van bloed. Zo ook Sanquin! Maak hier wel zelf melding van voor je geprikt wordt. 

Flauwvallen na bloed prikken 

Een flauwval reactie ontstaat doordat een deel van het zenuwstelsel, waar je geen invloed op hebt, onvoldoende reageert op bepaalde bloeddrukschommelingen. Dit kan veroorzaakt worden door naaldvrees. Meestal weten mensen in welke omstandigheden ze gevoelig zijn voor flauwvallen en passen zich daarop aan. Bijvoorbeeld tijdens het bloedprikken gaan liggen in plaats van staan of zitten. 

Waar bloedafname?

Je kunt behalve bij het ziekenhuis ook terecht bij veel priklocaties in de regio. Zo kun je dicht bij huis bloed af laten nemen. Is een bloedafname aan huis nodig? Dit zogeheten ‘thuisprikken’ is alleen op aanvraag van een arts mogelijk. Vaak kiest een arts hier alleen voor als het voor een patiënt onmogelijk is om naar een priklocatie te gaan. 

Wil je bloed doneren? Dan kun je alle afnamelocaties van Sanquin en actuele openingstijden online bekijken.