Soorten donaties

Bloed bestaat uit rode bloedcellen, plasma en bloedplaatjes. Een patiënt krijgt alleen het bestanddeel dat hij nodig heeft. Daarom kun je naast bloed ook andere soorten donaties geven: plasma, bloedplaatjes en stamcellen.

Plasma doneren

Als plasmadonor doneer je alleen plasma, dat voornamelijk bestaat uit vocht en eiwitten. Plasma wordt toegediend aan patiënten met brandwonden of zeer groot bloedverlies en wordt gebruikt om medicijnen te maken. Je kunt alleen plasmadonor worden als je al bloeddonor bent. Lees meer over plasma geven

Bloedplaatjes doneren

In elke bloeddonatie zitten bloedplaatjes (trombocyten). Hiermee helpen we patiënten die zelf onvoldoende bloedplaatjes aanmaken. Vaak zijn dit patiënten met een kwaadaardige bloedziekte, zoals leukemie, die bestraling of chemotherapie krijgen. Soms helpt een transfusie met willekeurige bloedplaatjes niet, omdat het lichaam van de patiënt de bloedplaatjes van de donor direct afbreekt. Dan vragen we een specifieke donor om bloedplaatjes te geven, die precies passen bij de patiënt. Je kunt alleen bloedplaatjes geven als je al bloed- of plasmadonor bent. Lees meer over bloedplaatjes geven

Stamcellen doneren

Stamcellen zijn cellen die nieuwe cellen voortbrengen. Bloedstamcellen maken alle cellen die je in je bloed kunt vinden: rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes (trombocyten). Patiënten met een bloedziekte moeten soms behandeld worden met een stamtransplantatie. Deze levensreddende stamcellen van de donor moeten zoveel mogelijk gelijkenis vertonen met die van de patiënt. Ben je bloed- of plasmadonor (minimaal 1 donatie), gezond en tussen de 18 en 51 jaar? Dan kun je je aanmelden als stamceldonor. Lees meer over stamcellen geven

Navelstrengbloed doneren

Sommige patiënten hebben een stamceltransplantatie nodig. Helaas is er niet voor iedere patiënt een passende stamceldonor beschikbaar. Voor deze patiënten kan een transplantatie met stamcellen uit navelstrengbloed een uitkomst bieden. Bij de Sanquin Navelstrengbloedbank slaan we stamcellen uit het navelstrengbloed op. Het navelstrengbloed wordt direct na de geboorte van de baby gedoneerd, als de navelstreng is doorgeknipt. Lees meer over navelstrengbloed geven

Bloed doneren voor jezelf

Als je een bloedtransfusie nodig hebt, kan het soms wenselijk zijn om daarvoor je eigen bloed te gebruiken. Je geeft dan voorafgaand aan de operatie een aantal keer bloed voor jezelf, ook wel autoloog bloed geven genoemd.  Een autologe bloeddonatie kan bij Sanquin onder bepaalde voorwaarden, zoals voor een geplande operatie. Om in aanmerking te komen voor een autologe bloeddonatie, moet je arts een aanvraag bij Sanquin indienen. Lees meer over bloed geven voor jezelf

Restmateriaal voor medisch-wetenschappelijk onderzoek

We proberen zo min mogelijk van het gedoneerde bloed te verspillen. Daarom gebruiken we niet alleen het bloed, het plasma of de bloedplaatjes, maar ook het zogeheten restmateriaal dat overblijft na een donatie. Dit deel zetten we in voor medisch-wetenschappelijk onderzoek als de donor daar toestemming voor heeft gegeven. Lees meer over restmateriaal