Terug naar overzicht

Transfusiebloed in Nederland vrij van zikavirus

Datum
26 april 2016

Zika mug

De WHO luidt de noodklok over het zikavirus. Het virus grijpt in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied om zich heen. Ongeveer 1 op de 4 mensen die besmet raakt met het zikavirus krijgt ziekteverschijnselen. Na 2 tot 7 dagen is de infectie voorbij. Er zijn sterke aanwijzingen dat een infectie met het zikavirus tijdens de zwangerschap schadelijk kan zijn voor het ongeboren kind.1

Nederlandse bloeddonors kunnen het virus oplopen als zij in Latijns-Amerika of het Caribisch gebied verblijven. Steekmuggen in Europa verspreiden het zikavirus tot op heden niet. Ook vanwege andere infecties die buiten Europa veel voorkomen, mogen Nederlandse donors na een verblijf buiten Europa gedurende 4 weken geen bloed geven. Het zikavirus is daardoor geen gevaar voor de Nederlandse bloedvoorziening. Op het moment dat het zikavirus ook in Europa door muggen wordt verspreid, zal Sanquin passende maatregelen treffen.

Er zijn sterke aanwijzingen dat het zikavirus via seksueel contact kan worden verspreid door mannen die het virus in Latijns-Amerika of het Caribisch gebied hebben opgelopen.2 Het hiermee samenhangende risico voor de Nederlandse bloedvoorziening is beschreven in het rapport "The risk of sexually acquired Zika infection among Dutch blood donors". Het risico blijkt uiterst klein te zijn: op basis van de huidige inzichten wordt verwacht dat slechts 1 op de 140 miljoen bloedproducten besmet zal zijn met zikavirus dat via seksueel contact door een Nederlandse donor is opgelopen.3

Naast de generieke maatregel voor donors die buiten Europa zijn geweest (zij mogen gedurende 4 weken na een verblijf buiten Europa geen bloed of bloedcomponenten doneren), past Sanquin bij de bereiding van plasmageneesmiddelen gevalideerde virusreductiestappen toe. Deze stappen verwijderen/inactiveren onder andere het zikavirus. De virusveiligheid van plasmageneesmiddelen ten aanzien van het zikavirus is daarmee gegarandeerd.

Referenties:

  1. http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsr1604338
  2. http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc1604449
  3. Rapport 'The risk of sexually acquired Zika infection among Dutch blood donors' (pdf)

Publicatiedatum oorspronkelijk bericht: 3 februari 2016
Laatste update: 26 april 2016

Terug naar overzicht