Terug naar overzicht

Bloeddonaties testen op hepatitis E-virus

Datum
3 juli 2017

200x200-bloedzakjesUit onderzoek van Sanquin blijkt dat circa 1 op de 700 bloeddonaties besmet is met het hepatitis E-virus. Bij een deel van de transfusieontvangers, in het bijzonder patiënten die een stamcel- of orgaantransplantatie ondergaan, kan deze infectie leiden tot ernstige gezondheidsklachten en/of uitstel van de noodzakelijke behandeling. De meest kwetsbare patiëntgroepen ontvangen daarom voedingsadviezen om infectie met het hepatitis E-virus te voorkomen, maar bloeddonaties en bloedproducten werden nog niet op aanwezigheid van het virus getest.

Sanquin vindt het belangrijk om bloeddonaties hierop te testen, zodat patiënten niet meer via transfusie besmet worden. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft daarmee ingestemd, omdat ook voor haar de veiligheid van patiënten voorop staat. Sanquin screent daarom vanaf 3 juli 2017 ook op aanwezigheid van het hepatitis E-virus.

Meer informatie over de invoering van deze maatregel is te lezen op de website van de Rijksoverheid.

Terug naar overzicht