Corona antistoffen nog altijd lager bij ouderen

Boostervaccinatie lijkt raadzaam.

De omikronvariant van Covid-19 heeft ook veel Nederlandse donors geïnfecteerd. Desondanks blijkt in de groep zestig plussers, die meer risico loopt op ernstige bijwerkingen van een besmetting, nog altijd een aanzienlijk deel niet te zijn geïnfecteerd. Dat is een bewijs voor hun voorzichtigheid rondom dit virus. Om hun hoeveelheid antistoffen op peil te houden, en zo beter beschermd te blijven, lijkt een nieuwe boostervaccinatie raadzaam.

Antistoffen verminderen met de tijd

Sanquin Research meet regelmatig bij Nederlandse donors de antistoffen tegen SARS-CoV 2, en stelt vast of die zijn opgewekt door vaccinatie of door infectie met het virus. Bij de meest recente meting, eind september, is vastgesteld dat inmiddels 92,5% van de donors een infectie heeft doorgemaakt, wat de besmettelijkheid van de omikronvariant nog eens onderstreept. Het effect van vaccinatie meetellend, heeft minstens 99,7% antistoffen.

Toch blijkt juist van de donors van 61 jaar en ouder een aanzienlijk deel (tot 16%) nog geen infectie te hebben doorgemaakt. Dankzij vaccinaties zijn bij deze leeftijdsgroepen bij meer dan 99% antistoffen gevonden. Maar deze antistoffen verminderen met verloop van tijd. Net als vorig jaar lijkt het dus raadzaam voor ouderen om nu, bij aanvang van het winterseizoen, een boostervaccin te nemen, zeker als men niet recent een infectie doormaakte.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

(c) Sanquin Research – Hogema, Quee, Slot, Zaaijer

Over Sanquins metingen onder donors

Sinds de uitbraak van Covid-19 heeft Sanquin regelmatige metingen uitgevoerd onder donors, met als doel om na te gaan hoe de aanwezigheid van antistoffen verloopt. Sanquin Research doet dan een representatieve steekproef (op leeftijd, geslacht en geografische verspreiding) van ruim 2.000 donors. Dankzij de schaalgrootte en snelheid van rapporteren, verkrijgen we inzicht in hoe vaccinaties en besmettingen onder de Nederlandse bevolking zich ontwikkelen. Sanquin maakt bij deze metingen onderscheid tussen antistoffen opgewekt door vaccinatie of door infectie. Deze metingen zijn nuttig voor beleidsmakers. Mede daarom zet Sanquin Research deze in het komende jaar door, in opdracht van het Ministerie van VWS.

06 november 2023