Zomers weer beïnvloedt bloedvoorraad

In de zomer komen minder donors bloed geven dan in de rest van het jaar. Mooi weer, feestdagen, soms in combinatie met grote sportevenementen: allemaal momenten waarop donors even overslaan. Met de aankomende zomervakantie zal dat vaker gebeuren en daarom drukt Sanquin donors op het hart: ook nu rekent de patiënt op jou!

Bloedvoorraad

Bloed is maar kort houdbaar. Daarom balanceert Sanquin de vraag naar bloed met de voorraad bloed door donors op basis van bloedgroepen op te roepen voor bloeddonatie. Als een bepaalde bloedgroep in de voorraad meer wordt gebruikt, dan worden donors met die bloedgroep in hogere aantallen uitgenodigd. Dat systeem werkt goed, maar kent een zwakke plek: als grotere groepen donors na een oproep toch geen bloed komen geven, daalt de bloedvoorraad. En dat is, met de zomervakantie voor de deur, nu al gaande. Dat maakt het bewaken van de balans aanzienlijk uitdagender.

Op afspraak

“We hebben in Nederland natuurlijk niet altijd zulk mooi weer als nu.”, zegt Daphne Thijssen, directeur van de Bloedbank Sanquin. “Je kan het niemand kwalijk nemen als er wordt gekozen voor een lekkere dag buiten. Maar voor de Bloedbank wordt het wel lastiger. We benadrukken daarom dat als een donor wordt opgeroepen, we ook echt op die persoon rekenen. En dat, als het om welke reden dan ook niet uitkomt om in die weken te doneren, de donor zich op tijd afmeldt.”

Patiënten

In Nederland geven 341.000 donors bloed. Daarmee worden levens gered of verbeterd van slachtoffers van ongelukken, brandwonden of patiënten met leukemie of een chronische aandoening. De Bloedbank zorgt voor voldoende bloed om die patiënten te kunnen helpen. In deze warme vakantieperiode betekent dat extra herinneringen versturen aan donors, maar ook het werven van extra donors om flexibeler met dit soort schommelingen om te kunnen gaan.

03 juli 2019