Waarom help je een vreemde?

Onze donors leren ons veel over sociaal gedrag. Sanquin-onderzoeker Eva-Maria Merz vertelt:

“Ik onderzoek wat donors beweegt om bloed te geven. Ik wil daarmee boven tafel  krijgen waar sociaal gedrag bij mensen vandaan komt, in eerste instantie een diep-wetenschappelijke vraag. Maar de resultaten kunnen ook helpen bij het werven en behouden van donors. Elke donor heeft zo zijn redenen om bloed te geven. Voor mensen die hij zelf niet eens kent. Donors krijgen er niets voor terug, behalve een goed gevoel. Waarom doen ze dat?

De mens achter de donor

Sociaal gedrag is heel complex. Donors vormen bij uitstek een groep die daar inzicht in kan geven. Dat komt omdat er van bloeddonors al heel veel gegevens bekend zijn. Zoals leeftijd, geslacht en woonplaats. Maar ook: zijn ze al lang donor, of juist snel gestopt? Al die gegevens staan in de donordatabase, een schat aan informatie en een prachtige bron om de mens achter de donor te leren kennen.

Door middel van enquêtes vullen we de gegevens nog verder aan, met bijvoorbeeld informatie over opleidingsniveau en religie. Ook vragen we donors wanneer ze kinderen kregen of met pensioen gingen. Met een recent toegekende Europese beurs kan ik mijn team flink uitbreiden. We willen een multidisciplinair model ontwikkelen dat met al die factoren rekening houdt, op zoek naar een combinatie die sociaal gedrag voorspelt.

Werving en behoud van donors

Ik kijk ook naar andere landen in Europa, met een andere cultuur of religie. De bloedinzameling is daar soms ook anders georganiseerd, donors krijgen betaald of de bloedinzameling vindt plaats onder de vlag van het Rode Kruis. Ook die invloed gaat mee in de analyses. Factoren die bepalend zijn voor sociaal gedrag zou je vervolgens kunnen inzetten om gedrag te beïnvloeden. Om bloeddonors te werven of te behouden. Of wellicht de maatschappij een beetje vriendelijker te maken.”

Dr. Eva-Maria Merz is socioloog bij de VU en Sanquin. Zij is groepsleider bij de afdeling donorstudies, divisie Research. Zij heeft recent een beurs van 1,3 miljoen euro gekregen van de European Research Council.

 

19 februari 2019