Donor Advies Raad

Donors vormen het hart van de Nederlandse bloedvoorziening. De belangen van donors hebben dan ook de volle aandacht van Sanquin Bloedvoorziening. Sanquin hecht er grote waarde aan dat donors meedenken, meepraten en adviseren over donorgerelateerde zaken. Daarom heeft Sanquin de Donor Advies Raad ingesteld.

De Donor Advies Raad (DAR) is het overlegorgaan tussen Sanquin en de donors en heeft tot doel:

- het binnen het kader van de doelstellingen van Sanquin behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de donors, in het bijzonder het leveren van een bijdrage aan de bewaking en de bevordering van de kwaliteitsaspecten van het doneren die een directe relevantie hebben voor de beleving en het welbevinden van de donors;
- het ontwikkelen van een effectieve en efficiënte vorm van overleg en samenwerking met de Raad van Bestuur van Sanquin, met als doel: 
a. de donors van Sanquin te betrekken bij het donorgerelateerde beleid van Sanquin; 
b. informatie uit te wisselen met betrekking tot de kwaliteit van de te verlenen zorg door Sanquin aan de donors.

Hiervoor zijn tussen de Raad van Bestuur en de Donor Advies Raad de rechten en plichten vastgelegd in het reglement (pdf). De DAR is de opvolger van de Landelijke Donorraad.

Samenstelling

- mevrouw M. Kleemans, onafhankelijk voorzitter
- mevrouw M. Bosman
- de heer A. Eversdijk
- mevrouw A. Schut
- de heer W. Wagner
- de heer T. Bröring
- mevrouw I. Rikkink
- mevrouw I. Scheperboer
- mevrouw S. Klijnstra
- de heer H. van der Meij
- mevrouw P.F.A.M. Kolman-Backbier
- de heer G.D. Zwanenburg, vertegenwoordiger Donorvereniging Nederland
- de heer J. Scholtes, vertegenwoordiger Dutch Youth Committee (Jeugddonorvereniging)

Namens Sanquin zijn de vaste overlegpartners:
- mevrouw M.G.J. van Kraaij (MD PhD), directeur Unit Donorzaken en Transfusiegeneeskunde
- mevrouw D. Laeijendecker, manager Donorrelaties

Secretariaat DAR:
- mevrouw J.W.R. Truschel, ambtelijk secretaris

Communicatie met bloeddonors

De DAR maakt een jaarverslag van haar activiteiten. De verslagen van de voormalige Landelijke Donorraad van 2013 (pdf), 2014 (pdf), en de DAR-jaarverslagen 2015 (pdf), 2016 (pdf) en 2017 (pdf) zijn online te lezen.

De Donor Advies Raad informeert donors via de communicatiemiddelen van Sanquin:

- Bloedverwant: het blad Bloedverwant verschijnt twee keer per jaar en is te lezen op de afnamelocatie.
- Gul: Dit is het online donormagazine voor bloeddonors, met nieuws over het donorschap, handige tips en actuele informatie. 
- De website van Sanquin.

Contact

Jouw vragen of opmerkingen voor de Donor Advies Raad kun je richten aan het secretariaat van de Donor Advies Raad.

Sanquin.nl cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Sanquin neemt de bescherming van jouw privacy zeer serieus. Daarom verzamelen we op onze site alleen anonieme gegevens, tenzij jij ons toestemming geeft om ook andere gegevens te verzamelen. Geef hieronder jouw persoonlijke voorkeuren aan.

Functioneel

Marketing

Advertentietracking