Donorinbreng

Donors vormen het hart van de Nederlandse bloedvoorziening. Er zijn een aantal manieren waarop donors mee kunnen denken.

Donor Advies Raad 

Sanquin heeft de Donor Advies Raad ingesteld, waardoor donors kunnen meedenken, meepraten en adviseren over donorgerelateerde zaken.

Donorvereniging Nederland (DVNL)

Daarnaast is er de Donorvereniging Nederland (DVNL) welke zich inzet voor de belangen van bloed- en plasmadonors.

Donorstudies

Waarom zijn sommige mensen donor en anderen niet? Leidt een donatie tot stress bij de donor? Hebben persoonlijkheidskenmerken en gedrag invloed op het risico op flauwvallen?  Hoe gezond zijn donors? En hoe gezond is het om bloed te doneren? Dit zijn een aantal voorbeelden van onderzoeksvragen van onze gedrags- en gezondheidswetenschappelijke onderzoekers van de afdeling Donorstudies.  Dit om de gezondheid en beschikbaarheid van donors nu en in de toekomst te kunnen waarborgen.

Om onze onderzoeken uit te kunnen voeren zijn wij veelal afhankelijk van de deelname van onze donors. Daarom kan het voorkomen dat je van ons thuis een uitnodigingsbrief ontvangt, of dat je op de afnamelocatie wordt benaderd om deel te nemen aan een onderzoek. Deelname aan onderzoek is natuurlijk altijd vrijwillig.

Lees meer over de verschillende projecten van Donorstudies.

Donortevredenheid

We horen graag wat er bij onze donors speelt, zodat we een hoge kwaliteit van dienstverlening kunnen bieden. Ieder jaar versturen we daarom een korte vragenlijst naar (een deel van) onze donors om inzicht te krijgen in wat er goed gaat en wat er beter kan.

Hieronder vind je de uitkomsten van het donortevredenheidsonderzoek van de afgelopen jaren.

- Presentatie donortevredenheidsonderzoek 2017 (pdf)
- Presentatie donortevredenheidsonderzoek 2015 (pdf)
- Presentatie donortevredenheidsonderzoek 2013 (pdf)

Donorklachtencommissie

Je kunt een klacht in eerste instantie en bij voorkeur kenbaar maken aan de medewerkers op de afnamelocatie. Voor opmerkingen van medische aard kun je ook terecht bij onze donorarts. Natuurlijk kun je ook ons contactformulier invullen. Binnen vier weken ontvang je (schriftelijk) bericht over de afhandeling van de klacht.

Mocht je klacht niet voldoende zijn afgehandeld, kun je je per e-mail of schriftelijk wenden tot de donorklachtencommissie. Dit moet binnen drie maanden na ontstaan van de klacht of na (schriftelijke) afhandeling ervan gebeuren. De donorklachtencommissie stuurt binnen twee weken een ontvangstbevestiging en doet binnen drie maanden uitspraak over de gegrondheid van de klacht. Zonodig kan de donorklachtencommissie de Raad van Bestuur adviseren over eventuele verdere acties.