menu

Dit practicum past bij het lesmateriaal ‘Bloed en afweer’ voor HAVO, VWO en VMBO. De docentenhandleiding met instructies is te verkrijgen via NEMO [email protected]

Leverdata en bestellen

Bij voldoende belangstelling wordt het pakket twee keer per jaar geleverd. Het materiaal is 4 weken houdbaar bij 4 graden. Het pakket wordt op maandag of dinsdag afgeleverd. De data voor uitlevering van het pakket in het schooljaar 2022/23 zijn bekend:

  • Maandag 31 oktober 2022 (Besteltermijn is gesloten)
  • Maandag 23 janauari 2023 (Besteltermijn is gesloten)

Er zal geen derde zending in het voorjaar plaatsvinden. Zodra de data voor levering van het pakket in het schooljaar 2023/24 bekend zijn, zullen wij deze op de web site publiceren.

Bewaar de practicummaterialen in de koelkast. Het practicumpakket bevat een houdbaarheidsdatum. Na die datum is de kwaliteit van de materialen onvoldoende om het practicum nog uit te voeren. Leerlingen dienen handschoenen te dragen bij het werken met het menselijke donorbloed.

 

Inhoud pakket

Het practicumpakket bevat humaan bloed dat aan dezelfde stringente voorwaarden voldoet als het bloed dat gebruikt wordt voor transfusie bij patiënten.  Met deze set kan 40x de bloedgroep bepaald worden van zowel de patiënten als de donors. Laat u iedere leerling/groepje alles testen, dan is de set dus geschikt voor 40 leerlingen/groepjes. Als u de helft van de klas de patiënten laat doen en de andere helft de donoren dan kunnen er 80 leerlingen/groepjes mee werken.

 

Inhoud pakket

Kosten (excl. BTW) van deze set per practicumset 95,- euro en 16,37 euro verzendkosten voor een zending tot vier pakketten.

 

U kunt niet meer bestellen voor levering in het schooljaar 22/23.