Donors stoppen sneller na veranderingen in hun leven

Als een donor een kind krijgt of een andere baan vindt, is er verhoogde kans dat hij afhaakt als donor. Ernstige ziekte of overlijden binnen de familiekring motiveert donors juist om door te gaan.

Tjeerd Piersma, die zijn proefschrift 8 september 2020 verdedigde bij de VU, onderzocht hoe de Bloedbank donors zo effectief mogelijk kan werven en behouden. Dat is van groot belang om de bloedvoorraad op peil te houden.

Om voldoende bloed te kunnen leveren werft Sanquin voortdurend nieuwe donors. Er zijn immers ook steeds donors die stoppen met bloed of plasma geven. Omdat ze de maximale leeftijd hebben bereikt, gezondheidsproblemen hebben of om tal van andere redenen.

Onderzoeker Tjeerd Piersma bracht in kaart welke gebeurtenissen in het leven van donors vaak een reden zijn om te stoppen met doneren: “Het gaat meestal om veranderingen die zorgen dat mensen minder tijd hebben, zoals het krijgen van een kind of het veranderen van baan. Door daar alert op te zijn, zou de bloedbank kunnen voorkomen dat donors afhaken.”

Mond-tot-mond

De redenen waarom mensen besluiten donor te worden lopen net zo goed uiteen. Piersma: “Jonge mensen melden zich vaak aan omdat ze iemand kennen die ook donor is, via mond-tot-mondreclame dus, en zij haken niet snel af. Oudere mensen besluiten vaker donor te worden bij een stand van Sanquin op een evenement. O-negatieve donors haken het minst snel af. Dat is fijn, want hun “universele bloedgroep” is altijd nodig.” 

Aanbevelingen

Piersma doet een aantal aanbevelingen in zijn proefschrift: Om de bloedvoorraad op peil te houden, nu en in de toekomst, is het essentieel om te werken aan een grotere en meer diverse bloeddonorpopulatie. Daarbij is het wenselijk om met een individuele benadering specifieke groepen donors te werven en deze te motiveren om bloed te blijven doneren, juist op die beslissende momenten in hun leven . “Hiermee kunnen we voorkomen dat eenmaal aangemelde donors weer stoppen”, zegt Piersma. Daarbij zou het bijvoorbeeld kunnen helpen om online contact te houden met hen.

Piersma baseerde zijn proefschrift op data van 500.000 donors. Zijn resultaten zijn internationaal toepasbaar, want uit gegevens van de Deense bloedbank kreeg hij vergelijkbare resultaten.

Lees meer over het onderzoek.

28 september 2020