menu

Sanquin zoekt nog steeds genezen COVID19-patiënten voor plasma

Vandaag verscheen er een bericht (in onder andere het AD) over een onderzoek van het Erasmus Medische Centrum, in samenwerking met Sanquin, waarbij gezegd wordt dat het onderzoek naar de toediening van plasma met antistoffen tegen COVID19 aan ernstig zieke patiënten gestopt wordt. Dit artikel kan voor enige verwarring zorgen.

Het onderzoek waarover gesproken wordt, is een onderzoek waarbij plasma van genezen COVID19-patiënten als transfusieproduct werd toegediend aan ernstig zieke patiënten. Dit onderzoek is volgens het artikel gestopt, omdat de patiënten zelf al antistoffen bleken aan te maken, en de toediening van plasma in deze fase van de ziekte dus geen verschil lijkt te maken.

Dit onderzoek is een heel ander project dan de inzameling van 30.000 kg plasma, waar Sanquin van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 10 miljoen euro subsidie voor gekregen heeft.

Het plasma van genezen patiënten dat we nu inzamelen (en waar nog steeds veel donors voor nodig zijn!) wordt verzameld en dan bewerkt tot geneesmiddel. Dit middel moet klaar zijn als de tweede golf van corona, die verwacht wordt in het najaar, opspeelt. Het kan dan gebruikt worden voor kwetsbare mensen met beginnende verschijnselen, of zelfs preventief. Van deze toepassing wordt nog steeds veel verwacht. Het heeft dan ook zeker zin om te komen doneren.

06 juli 2020