menu

Sanquin start met inzameling plasma van genezen coronapatiënten

Sanquin start met het inzamelen van bloedplasma van genezen coronapatiënten. In een onderzoeksopzet kijken ziekenhuizen of de afweerstoffen in het plasma van genezen coronapatiënten helpen bij het verminderen van corona-symptomen bij andere patiënten.

Dat zou bijvoorbeeld kunnen voorkomen dat een patiënt met het coronavirus op de Intensive Care (IC) belandt. Dit is dus geen reguliere behandeling, maar een onderzoek naar de effectiviteit van dergelijk plasma. Vanaf deze week worden ex-patiënten door hun GGD gevraagd om zich bij Sanquin aan te melden.

Procedure

Alleen genezen patiënten met een uitslag van een PCR-test (en dus een officiële vaststelling van een COVID-19 infectie) worden benaderd. Dat zal in de komende tijd gaan gebeuren. Zij krijgen van hun GGD een verzoek om zich bij Sanquin aan te melden voor het doneren van hun plasma. Daarna wordt diegene gevraagd om 4 keer in totaal, met tussenpozen van 7 dagen, plasma af te staan. Dit is veilig en voor de ex-patiënten niet erg belastend.

Het plasma van genezen patiënten wordt met een transfusie aan coronapatiënten toegediend. Behandelende artsen kunnen dan onderzoeken of de antistoffen uit het plasma het virus bestrijden en de patiënt helpen met het verminderen van de lichamelijke reactie op het virus. Mogelijk wordt mensen hiermee een opname op de IC bespaard, of bij verdere ontwikkeling misschien zelfs een ziekenhuisopname.

Ondertussen wordt de procedure bij Sanquin Plasma Products opgestart om de afweerstoffen uit het plasma te zuiveren om daar een zogeheten immunoglobuline-preparaat van te maken. Op die manier kunnen we het uiteindelijk niet meer als bloedproduct, maar als geneesmiddel aanbieden. 

Geen behandeling

Dit is nog geen breed verkrijgbare behandeling voor corona-zieken. Het is een onderzoeksopzet waarin wordt gekeken welke effecten dit plasma heeft op patiënten. Ook is de verwachting dat het benodigd plasma een schaars goed zal zijn en dat er tijd nodig is om dit in voldoende mate in te zamelen. Het zal namelijk moeten komen van patiënten die al twee weken zijn genezen én die willen doneren. 

Huidige patiënten

Het plasma zal vooral behulpzaam zijn bij het tegengaan van het verspreiden van het virus in het lichaam. Daarmee zijn vooral lichamelijk zwakkeren geholpen, zoals ouderen of mensen met longproblematiek.

25 maart 2020