menu

Kinderen met bloedingsziekte ITP beter behandelen

Moet je kinderen wel of niet behandelen met antistoffen uit donorbloed? David Schmidt vertelt:

"Kinderen met de bloedziekte ITP, Immuun Trombocytopenie, krijgen bloedingen door een tekort aan bloedplaatjes. ITP is een auto-immuunziekte. Er is geen test die de ziekte aantoont. De diagnose wordt gesteld door andere ziektes, zoals leukemie of infecties, uit te sluiten. De bloedingen variëren van puntbloedinkjes in de huid tot in het ergste geval hersenbloedingen.

ITP brengt veel ongerustheid mee. Vaak gaat het vanzelf weer over, maar bij 10% van de kinderen blijft de ziekte langer dan een jaar bestaan. Kinderen met ernstige bloedingen worden behandeld met een zeer hoge dosis IVIg, een plasmageneesmiddel dat bestaat uit een mengsel van donorantistoffen afkomstig van heel veel donaties.

Zeldzame ziekte

Ook kinderen met minder ernstige bloedingen worden soms behandeld met IVIg. Maar niet al die kinderen hebben er baat bij, weten we uit eerder onderzoek, de TIKI studie, georganiseerd door dr Bruin en dr Heitink van de kinderhematologie in het UMC Utrecht. 200 kinderen uit 48 Nederlandse ziekenhuizen deden mee. Een hele organisatie, omdat de ziekte zo zeldzaam is.

Ik gebruik de bloedmonsters en klinische gegeven van die studie om de artsen te helpen beslissen welke kinderen met minder ernstige bloedingen baat kunnen hebben bij behandeling met IVIg, en bij wie dat geen zin heeft. Zo lopen kinderen niet onnodig risico op bijwerkingen en wordt er zuinig omgesprongen met een medicijn waarvoor donors bloed geven.

Rekenmodel

We laten de computer onbevooroordeeld kijken naar meerdere factoren, zoals genetica, autoantistoffen, afweercellen en allerlei labresultaten zoals Hb en ontstekingswaarden. We hebben met al die gegevens een rekenkundig model ontwikkeld dat een voorspelling kan doen of een kind met niet-ernstige bloedingen baat zal hebben bij IVIg. Dit model werkt goed, maar de voorspelling is nog niet waterdicht. Door ook andere factoren erbij te betrekken probeer ik de voorspelling beter te krijgen".

David Schmidt is arts-onderzoeker en doet promotieonderzoek bij prof. Masja de Haas, Centrum voor klinisch transfusiegeneeskundig onderzoek, Sanquin Research en LUMC en dr Gestur Vidarsson van de afdeling Experimentele Immunohematologie, divisie Research.

25 februari 2019