menu menu

Veelgestelde vragen

Filter resultaten

Filter categorieën

Bloed geven (89) Coronavirus (26) Mag ik bloed of plasma geven (250) MijnSanquin (16) Over Sanquin (22) Over bloed (25) Over plasma (6) Plasma geven (66) Serum geven (19)
Zoek hier ook op trefwoord voor meer informatie over een onderwerp, medicijn of ziekte.
 • Waarom is de grenswaarde van het Hb voor het geven van plasma anders dan de grenswaarde voor het geven van bloed?

  De grenswaarde om bloed te mogen geven is anders dan de grenswaarde om plasma te mogen geven. Bij donatie van bloed geef je onder andere rode bloedcellen, waardoor je hemoglobinewaarde (Hb) met ongeveer 8% daalt. Bij donatie van plasma krijg je de rode bloedcellen terug. Hierdoor wordt het bij plasmadonatie als veilig beschouwd om met een lager Hb plasma te geven.

  Om bloed te mogen geven, moet de Hb-waarde bij een

  • man minimaal 8,4 mmol/l zijn 
  • vrouw minimaal 7,8 mmol/l zijn

  Om plasma te mogen geven, moet de Hb-waarde bij een

  • man minimaal 8,1 mmol/l zijn
  • vrouw minimaal 7,5 mmol/l zijn
 • Waarom wordt bloed onbetaald gedoneerd, maar betalen ziekenhuizen voor bloedproducten?

  De bloedveiligheid is het meest gediend met donors die niet voor geld doneren. Als er sprake is van beloning, verhoog je het risico dat mensen de medische vragenlijst niet naar waarheid invullen. Bovendien bestaan er ethische bezwaren tegen het betalen voor lichaamsmateriaal.

  Sanquin zamelt bloed en plasma in en maakt volgens zeer hoge standaarden daar bloedproducten van. Bloedplasma wordt verkocht aan Sanquin Plasma Products die er geneesmiddelen van maakt. De kosten van tests, verwerking, wetenschappelijk onderzoek en dergelijke worden natuurlijk doorberekend

  Meer weten?

  Lees meer over de Europese prijzen voor bloedproducten.

 • Is het beleid voor bloeddonatie door mannen die seks hebben met mannen in Nederland anders dan in andere landen?

  In Europa is het gevoerde beleid over bloeddonatie door mannen die seks hebben gehad met mannen verschillend per land. Een groeiend aantal landen sluit hen niet meer permanent uit voor bloeddonatie. Zij hanteren de regel dat mannen, wier laatste seksuele contact met een andere man minimaal twaalf maanden geleden is, in aanmerking kunnen komen voor bloeddonatie. Ditzelfde beleid is in 2016 ingevoerd in de Verenigde Staten en Canada. 

  Een aantal landen, waaronder Nederland, hanteert een kortere uitsteltermijn voor bloeddonatie door mannen die seks hebben met mannen. In Nederland is dat vier maanden.

 • Discrimineert Sanquin mannen die seks hebben met mannen door een periode van uitsluiting voor donatie te hanteren?

  Sanquin vraagt naar risicogedrag, niet naar geaardheid. Door mannen die seks hebben met mannen (MSM) als bloeddonor onder voorwaarden toe te laten wordt discriminatie zo veel mogelijk vermeden, terwijl tegelijkertijd de veiligheid voor ontvangers van bloedproducten voorop kan blijven staan. 

  Het College voor de Rechten van de Mens heeft het beleid getoetst en oordeelde in 2019 dat er dringende redenen zijn om de uitsluitingstermijn, zoals Sanquin deze hanteert, te handhaven. In haar oordeel gaat het belang van een veilige bloedvoorziening voor en maakt Sanquin geen verboden onderscheid.

 • Ik krijg binnenkort een nieuwe telefoon, worden mijn gegevens uit de app dan automatisch overgezet?

  Heb je de app gedownload in januari 2020 of later? Dan kun je de gegevens overzetten naar een andere telefoon. Dit doe je door op het nieuwe toestel de app te downloaden en met jouw account in te loggen. Je gegevens zijn nu beschikbaar op het nieuwe toestel.

  Heb je de app gedownload vóór 2020 en daar gegevens ingezet? Dan kun je de gegevens helaas niet meenemen naar een nieuwe telefoon. Als je de Ik Geef Bloed-app dus op een nieuwe telefoon installeert, worden de gegevens niet overgezet. Je bent in dit geval genoodzaakt om de gegevens handmatig over te zetten. 

 • Wat zijn de huidige salarissen van de Raad van Bestuur?

  Via www.jaarverslagsanquin.nl zijn de salarissen van de Raad van Bestuur in te zien. Sanquin houdt zich aan de wettelijke regels van de Wet Normering Topinkomens (WNT), zoals die voor de zorgsector, waartoe Sanquin behoort, worden toegepast.

  Meer weten?

  Salarissen Raad van bestuur

 • Ik overweeg plasmadonor te worden, maar heb bloedgroep O-negatief. Klopt het dat je dan geen plasmadonor mag worden?

  Het is niet zo dat bloedgroep O-negatief je ongeschikt maakt voor plasmaferese., maar er is nog steeds een grote behoefte aan bloed met deze bloedgroep. Dit is als enige geschikt om aan elke patiënt toe te dienen wanneer de tijd ontbreekt om de bloedgroep te bepalen. Daarom roepen we alle donors met O- het liefst maximaal op als bloeddonor. Dat is ook de reden dat er soms een beroep wordt gedaan op onze donors met O- om aan familieleden te vragen donor te worden. Donors met bloedgroep O- die regelmatig in malariagebieden komen en daarom geen bloed mogen geven, worden wel gevraagd voor plasma.

 • Hoe is de prijs van een zak bloed opgebouwd?

  Bekijk deze infographic om in te zien hoe de prijs van een eenheid rode bloedcellen is opgebouwd.

 • Klopt het dat er na donatie littekens ontstaan?

  Bij mensen die heel vaak doneren of al heel lang donor zijn zien we soms dat er littekenweefsel gevormd wordt in de huid in de elleboogplooi. Dit komt door het vele aanprikken. Of en hoeveel dit gebeurt, verschilt per donor. Elke huid is anders. Als het aanprikken lastiger wordt zal de afname-assistente dit opmerken. Als je zelf merkt dat het lastiger gaat, bespreek het dan met de donorarts of de donorassistent(e).

  Sommige mensen vragen zich af of dit kwaad kan als ze zelf ooit een transfusie of infuus nodig hebben. In het algemeen worden infusen op andere plaatsen aangelegd. Als je erg moeilijk te prikken bent, is het zinvol dit eens kritisch te bekijken met een donorarts of de donorassistent(e).

 • Klopt het dat Sanquin grote reserves heeft?

  Sanquin draagt de verantwoordelijkheid voor de bloedvoorziening in Nederland en moet daarbij financieel op eigen benen staan. De grootte van de financiële reserves is gebaseerd op de risico’s die het bedrijf loopt en om te borgen dat de bloedvoorziening in de toekomst op hoog niveau blijft.

  Er wordt gewerkt met donormateriaal met als gevolg een risicoprofiel voor de organisatie dat hoger is dan gemiddeld bij synthetische farmaceutische productie. Sanquin heeft een financiële buffer nodig om deze risico's op te kunnen vangen zonder de continuïteit van de bloedvoorziening in gevaar te laten komen. De benodigde omvang van het eigen vermogen van Sanquin is hierop gebaseerd. Het eigen vermogen van Sanquin ligt op een vergelijkbaar niveau als dat van andere farmaceutische plasma industrie bedrijven.

  Het eigen vermogen wordt ook gebruikt voor investeringen in technieken, procesinstallaties en infrastructuur. Het is voor Sanquin (en daarmee voor de bloedvoorziening in Nederland) goedkoper om te investeren met eigen vermogen dan met bij de bank geleend geld. Zo wordt betaling van rente voorkomen. De investeringen zijn noodzakelijk om ook in de toekomst een robuuste moderne bloedvoorziening te kunnen waarborgen.