Veelgestelde vragen

Filter resultaten

Filter categorieën

Bloed geven (87) Coronavirus (27) Mag ik bloed of plasma geven (249) MijnSanquin (16) Over Sanquin (22) Over bloed (25) Over plasma (5) Plasma geven (66) Serum geven (19)
Zoek hier ook op trefwoord voor meer informatie over een onderwerp, medicijn of ziekte.
 • Worden bloeddonaties getest op hepatitis E-virus?

  Uit onderzoek van Sanquin blijkt dat het hepatitis E-virus relatief vaak voorkomt bij Nederlanders, en dus ook bij donors. Bij een deel van de transfusieontvangers, in het bijzonder patiënten die een stamcel- of orgaantransplantatie ondergaan, kan deze infectie leiden tot ernstige gezondheidsklachten en/of uitstel van de noodzakelijke behandeling. De meest kwetsbare patiëntgroepen ontvangen daarom voedingsadviezen om infectie met het hepatitis E-virus te voorkomen.

  Sinds 2017 screent Sanquin daarom alle bloeddonaties op het hepatitis E-virus, zodat patiënten niet meer via transfusie besmet worden. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft daarmee ingestemd, omdat ook voor haar de veiligheid van patiënten voorop staat.

  Meer informatie over de invoering van deze maatregel is te lezen op de website van de Rijksoverheid.

 • Verdient Sanquin geld met mijn vrijwillige onbetaalde donatie?

  Omdat bloed vrijwillig wordt afgestaan, gaat Sanquin zorgvuldig om met gedoneerd bloed. Niets anders dan de vraag naar bloedproducten bepaalt hoeveel bloed dient te worden ingezameld. Dat verzekert een optimale bloed- en geneesmiddelenvoorraad, in plaats van een maximale winst. Nederlandse donors staan niet meer bloed af dan nodig is en Sanquin maakt uit het gedoneerde bloed zo veel mogelijk kort houdbare bloedproducten. Sanquin levert bloedproducten voor transfusies in Nederlandse ziekenhuizen. Een zeer klein deel van de bloedproducten wordt geleverd aan de Verenigde Naties in het kader van noodhulpverlening bij internationale missies. Nederlands bloed wordt niet verkocht aan farmaceutische bedrijven.

  Sanquin legt jaarlijks conform de Wet inzake bloedvoorziening de begroting voor aan de minister. De minister van VWS dient de begroting te keuren en heeft daarmee een bepalende invloed op de prijzen van deze kort houdbare bloedproducten.

  Sanquin werkt nauw samen met Sanquin Plasma Products. Ingezameld plasma wordt door Sanquin deels verkocht aan de ziekenhuizen voor patiënten met brandwonden of zeer groot bloedverlies. Het grootste gedeelte wordt verkocht aan Sanquin Plasma Products, tegen een prijs die door de minister van VWS is vastgesteld. Sanquin Plasma Products verwerkt dit plasma tot levensreddende geneesmiddelen.

  Sanquin Plasma Products is actief op een open markt, dat betekent dat ook andere partijen geneesmiddelen gemaakt uit bloedplasma kunnen aanbieden. Om te kunnen concurreren met dergelijke partijen verkoopt SPP geneesmiddelen tegen prijzen die gangbaar zijn op de geneesmiddelenmarkt. Sanquin blijft een not-for-profit karakter behouden en zal geen winst uitkeren aan derden. De inkomsten vanuit de verkoop van plasma aan SPP worden door Sanquin  gebruikt om de inzamelkosten te dekken. Er zijn geen externe aandeelhouders die aanspraak kunnen maken op dividend.

  Meer weten?

  Wordt gedoneerd bloed en plasma commercieel ingezet?

 • Waarom omvat Sanquin meerdere bv’s?

  Sanquin is actief in zowel het publieke domein (bloedbank) als het private domein (diagnostische diensten, productie van geneesmiddelen en reagentia). De minister van VWS wil graag dat de publieke en marktconforme activiteiten van Sanquin juridisch gescheiden zijn, zodat onze wettelijke taak – de bloedvoorziening – geen risico loopt door marktconforme activiteiten.

  Ook Sanquin zelf vindt deze scheiding belangrijk, omdat het transparant is en omdat het qua financiële huishouding overzichtelijker is. Het geeft meer duidelijkheid, ook voor externe partijen waarmee de verschillende organisatieonderdelen samenwerken. Als onderdeel van deze juridische herstructurering heeft Stichting Sanquin de divisies Plasma Products, Diagnostiek en Reagents ondergebracht in de juridische entiteit van Besloten Vennootschappen.

  Indien de bv’s een positief resultaat behalen, dan blijft de winst binnen de Sanquin-organisatie. Sanquin blijft een not-for-profit karakter behouden en zal geen winst uitkeren aan derden. Er zijn geen externe aandeelhouders die aanspraak kunnen maken op dividend. De winst zal worden aangewend voor investeringen in materiaal, processen, huisvesting, mensen en onderzoek, net zoals nu binnen de stichting het geval is.

  Meer weten?

  Juridische structuur en beleidsplan

 • Wordt Nederlands bloed gebruikt voor geneesmiddelen in Amerika?

  Nee, het Nederlandse bloed wordt niet gebruikt voor Amerikaanse patiënten. Sanquin produceert wel geneesmiddelen voor Amerika, maar deze worden gemaakt uit Amerikaans bloedplasma.

 • Ik heb al een tijd geen oproep ontvangen. Mag ik langskomen?

  Alleen met een geldige oproep kun je komen doneren. Ben je bloeddonor en heb je lange tijd geen oproep ontvangen? Geef het aan ons door via dit formulier. Dan roepen we je binnenkort weer op.

 • Waarom zijn er andere regels voor bloeddonatie dan voor orgaandonatie?

  Voor bloeddonors en bloedproducten gelden andere standaarden en andere wet- en regelgeving (ook op Europees niveau) dan voor weefseldonors. Er wordt dus met twee maten gemeten omdat dit ook wezenlijk andere donatiesoorten zijn. Er is een aantal redenen voor de verschillende wetgeving. Bij weefseldonatie (zoals orgaandonatie) is er sprake van maatwerkselectie en bovendien is er sprake van schaarste. De weefseldonor moet een zo goed mogelijke match zijn met de uiteindelijke ontvanger en wordt via een intensieve, langdurige procedure geselecteerd voor één specifieke patiënt die de transplantatie nodig heeft. Bloedproducten worden uit voorraad geleverd; deze zijn afkomstig van een grote groep donors die allemaal worden onderworpen aan een algemene, maar zorgvuldige selectie. De bloedproducten zijn geschikt voor algemeen gebruik bij patiënten die transfusie nodig hebben.

 • Hoe snel is je plasma weer aangemaakt?

  Plasma bestaat voornamelijk uit water. Het water wordt binnen enkele uren weer aangevuld door drinken en onttrokken aan andere weefsels. De diverse eiwitten, elektrolyten en andere stoffen die in het plasma zitten, worden in enkele uren tot zeven dagen na de donatie weer aangemaakt of aangevuld door opname uit voeding.

 • Ik ben bloeddonor en geef drie keer per jaar bloed. Kan ik tussendoor ook plasma doneren?

  Het is helaas niet mogelijk om deze twee donatiesoorten te combineren. Dat is voor ons niet uitvoerbaar. Het verhoogt de kans op fouten als plasma- en bloeddonaties van één en dezelfde donor door elkaar heen gaan lopen. Voor het geven van plasma gelden namelijk andere regels dan voor het geven van bloed. Er gelden andere medische voorwaarden en onze administratieve systemen voor beide donatiesoorten zijn verschillend ingericht.

  Een uitzondering voor tijdelijke omzetting naar plasmaferese wordt gemaakt als u in een gebied bent geweest waar malaria voorkomt. Ook als u belangrijke antistoffen in uw bloed hebt, zoals bij gordelroos, wordt u tijdelijk plasmadonor. Het omzetten naar een andere donatiesoort voor een langere periode is altijd bespreekbaar.

 • Waarom mag je wel plasma maar geen bloed geven na een bezoek aan een malariagebied?

  Malariaparasieten zitten een gedeelte van hun levenscyclus in rode bloedcellen. Pas als die cellen massaal ten onder gaan, word je ziek. Een donor die gezond lijkt, kan dus toch via de rode bloedcellen een patiënt besmetten. Daarom mag een donor pas na een halfjaar zonder malariaverschijnselen weer bloed geven. Het is ook belangrijk dat de donor geen ziekteverschijnselen heeft gehad. Plasma bevat nauwelijks rode cellen en ondergaat nog een behandeling. Daardoor is overdracht met plasma niet mogelijk. In verband met andere infectieziekten moet een plasmadonor - net als een bloeddonor - na terugkomst uit een land buiten Europa wel 28 dagen wachten met geven.

 • Mag ik bloed of plasma geven met een allergie?

  Je mag bloed of plasma geven als je algemene conditie goed is en als er geen erg hinderlijke (lokale) verschijnselen zijn.