Veelgestelde vragen

Zoek hier ook op trefwoord voor meer informatie over een onderwerp, medicijn of ziekte.
 • Ik ben in een land geweest waar het zika-virus heerst. Mag ik bloed geven?

  De uitbraak van het zika-virus in Zuid- en Midden-Amerika heeft voor ons op dit moment nog geen gevolgen, dus zijn er geen aanvullende maatregelen nodig. De gebieden waar het zika-virus voorkomt, vallen buiten Europa en dus is standaard al minimaal vier weken uitstel van toepassing. Dat is meer dan voldoende. Mocht je als donor het virus hebben opgelopen, dan ben je na deze periode niet meer besmettelijk. Een infectie verloopt overigens meestal zonder ziekteverschijnselen en is na twee tot zeven dagen voorbij. Mocht je toch klachten hebben gehad tijdens de reis of na terugkeer, overleg dan met de donorarts.

 • Ik ben ongesteld. Mag ik bloed of plasma geven?

  In principe is bloed of plasma geven geen probleem als je ongesteld bent, maar mocht je je door de menstruatie minder fit voelen door bijvoorbeeld krampen of vermoeidheid, dan is het verstandiger je donatie enkele dagen uit te stellen tot je je weer beter voelt.

  Als je Hb normaal gesproken schommelt rond de grenzen die Sanquin stelt om te doneren (7,8 mmol/l voor bloed en 7,5 mmol/l voor plasma), dan kan je Hb door het bloedverlies net te laag zijn. Je kunt dan beter bijvoorbeeld een week later bloed of plasma geven.

 • Welke maatregelen neemt Sanquin tegen besmetting door het zikavirus?

  De uitbraak van het zikavirus in Zuid- en Midden-Amerika heeft voor ons nog geen gevolgen, dus zijn er geen aanvullende maatregelen nodig. De gebieden waar het zikavirus voorkomt, vallen buiten Europa, dus is standaard al minimaal vier weken uitstel van toepassing. Dat is meer dan voldoende. Mocht je als donor het virus hebben opgelopen, dan ben je na deze periode niet meer besmettelijk. Een infectie verloopt overigens meestal zonder ziekteverschijnselen en is na twee tot zeven dagen voorbij. Mocht je toch klachten hebben tijdens de reis of na terugkeer, overleg dan met de donorarts.

 • Ik heb bij de dermatoloog een plekje laten verwijderen. Mag ik nu geven?

  Allereerst moet de wond genezen zijn en eventuele hechtingen dienen verwijderd te zijn. Daarnaast kun je pas doneren als de uitslag van een eventueel weefselonderzoek bekend is.

  Bij de meeste vormen van huidkanker, zoals een melanoom of plaveiselcelcarcinoom, mag je helaas geen bloeddonor blijven. De reden hiervoor is dat de ziekte kan uitzaaien of terug kan komen, zelfs nadat het plekje verwijderd is. Alleen bij een basaalcelcarcinoom – ook wel een basalioom genoemd – is er geen bezwaar om donor te blijven, mits deze plek in zijn geheel is weggehaald.

 • Mag ik met een angststoornis doneren?

  Als je last hebt van paniekaanvallen of lijdt aan een angststoornis, dan mag je alleen komen doneren op een moment dat je weinig klachten hebt.

  Op de dag van donatie is het van groot belang dat je je goed voelt, uitgerust bent en geen last hebt van pijn, gespannenheid of angst. Zo verklein je de kans dat je niet lekker wordt tijdens je donatie. Medicatie is meestal geen belemmering voor het doneren. Wij kunnen dit voor je nakijken, dus neem bij twijfel altijd even contact op met de telefoonarts via ons gratis nummer: 0800-5115

 • Mag ik bloed of plasma geven als ik borstvoeding geef?

  Borstvoeding geven is geen bezwaar voor donatie.

  Je moet wel minimaal zes maanden wachten na je bevalling totdat je weer kunt komen doneren (zie Zwangerschap).

 • Bij de keuring bleek dat mijn bloeddruk aan de hoge kant was, maar ik merk er niets van. Hoe zit dat?

  Soms kan een hoge bloeddruk klachten geven bij het bereiken van heel hoge waarden. Een normale waarde is lager of gelijk aan 140/90 mm Hg. Meestal merk je niets van een hoge waarde. Mensen met een langdurig hoge bloeddruk hebben een vergrote kans op ziekten van hart- en bloedvaten. Je huisarts kan dit voor jou het beste beoordelen en eventueel behandeling adviseren. Veel medicijnen voor de bloeddruk zijn geen bezwaar voor het geven van bloed of plasma. 

 • Waarom moet ik elke keer een vragenlijst invullen?

  Dankzij de vragenlijst op het keurings-en afnameformulier (het KAF) en de vragen die door de medewerkers van Sanquin gesteld worden, kunnen we beoordelen of je gezondheidstoestand het op dat moment toelaat om bloed of plasma te geven. Dit is van belang voor de donor en voor de ontvanger van het bloed of het plasma. Correcte, waarheidsgetrouwe antwoorden zijn van groot belang voor de veiligheid van het bloed.

 • Mijn medicijnen zijn al bekend bij de bloedbank. Waarom moet ik dit op het formulier toch steeds weer invullen?

  Sanquin werkt er continu aan om bloed en bloedproducten veilig te houden en veiliger te maken. Het is in principe mogelijk dat nieuwe inzichten ertoe leiden dat medicijnen die in het verleden als veilig werden beschouwd, nu reden zijn voor uitstel van donatie. Zo nodig passen we de keuringsregels aan, maar dit komt gelukkig niet zo vaak voor. Wel is het om deze reden nodig dat je steeds weer opnieuw op het keuringsformulier alle vragen naar waarheid beantwoordt, zo ook de vraag over medicijnen.

 • Mogen kinderen mee in de keuringskamer?

  Het is de bedoeling dat je alle vragen op de vragenlijst eerlijk beantwoordt. In de vragenlijst staat een aantal privacygevoelige vragen. Het kan voorkomen dat je je pas tijdens het invullen van het formulier realiseert dat je een risicovraag met ‘ja’ moet beantwoorden, maar dit in het bijzijn van een andere persoon bij de keuring niet durft. Daarom geldt de regel dat personen ouder dan zes jaar niet mee mogen in de keuringsruimte. Ook niet als zij zeggen geen geheimen voor elkaar te hebben.