menu menu

Veelgestelde vragen

Filter resultaten

Filter categorieën

Bloed geven (87) Coronavirus (26) Mag ik bloed of plasma geven (249) MijnSanquin (16) Over Sanquin (22) Over bloed (25) Over plasma (6) Plasma geven (66) Serum geven (19)
Zoek hier ook op trefwoord voor meer informatie over een onderwerp, medicijn of ziekte.
 • Ik krijg binnenkort een nieuwe telefoon, worden mijn gegevens uit de app dan automatisch overgezet?

  Heb je de app gedownload in januari 2020 of later? Dan kun je de gegevens overzetten naar een andere telefoon. Dit doe je door op het nieuwe toestel de app te downloaden en met jouw account in te loggen. Je gegevens zijn nu beschikbaar op het nieuwe toestel.

  Heb je de app gedownload vóór 2020 en daar gegevens ingezet? Dan kun je de gegevens helaas niet meenemen naar een nieuwe telefoon. Als je de Ik Geef Bloed-app dus op een nieuwe telefoon installeert, worden de gegevens niet overgezet. Je bent in dit geval genoodzaakt om de gegevens handmatig over te zetten. 

 • Wat zijn de huidige salarissen van de Raad van Bestuur?

  Via www.jaarverslagsanquin.nl zijn de salarissen van de Raad van Bestuur in te zien. Sanquin houdt zich aan de wettelijke regels van de Wet Normering Topinkomens (WNT), zoals die voor de zorgsector, waartoe Sanquin behoort, worden toegepast.

  Meer weten?

  Salarissen Raad van bestuur

 • Ik overweeg plasmadonor te worden, maar heb bloedgroep O-negatief. Klopt het dat je dan geen plasmadonor mag worden?

  Het is niet zo dat bloedgroep O-negatief je ongeschikt maakt voor plasmaferese., maar er is nog steeds een grote behoefte aan bloed met deze bloedgroep. Dit is als enige geschikt om aan elke patiënt toe te dienen wanneer de tijd ontbreekt om de bloedgroep te bepalen. Daarom roepen we alle donors met O- het liefst maximaal op als bloeddonor. Dat is ook de reden dat er soms een beroep wordt gedaan op onze donors met O- om aan familieleden te vragen donor te worden. Donors met bloedgroep O- die regelmatig in malariagebieden komen en daarom geen bloed mogen geven, worden wel gevraagd voor plasma.

 • Hoe is de prijs van een zak bloed opgebouwd?

  Bekijk deze infographic om in te zien hoe de prijs van een eenheid rode bloedcellen is opgebouwd.

 • Hoeveel plasma mag je maximaal per jaar geven?

  Je mag maximaal 25 liter per jaar geven. Dit zijn 38 donaties van 660 ml plasma dat wordt gebruikt voor antistoffen of albumine, of 41 donaties van 600 ml quarantaineplasma voor directe toediening aan patiënten. Afhankelijk van je gewicht en lengte kan er een kleiner volume per keer worden afgenomen. Verder moet er tussen elke plasmadonatie minimaal zeven dagen zitten. We hebben afgesproken dat je maximaal 26 keer per jaar mag doneren, wat betekent dat je het maximale volume per jaar niet kunt bereiken. Je mag dus elke twee weken plasma geven. Op de meeste afnamelocaties is het gebruikelijk om na afloop van de donatie een nieuwe afspraak te maken. De meeste donors komen één keer per maand doneren en komen nooit aan dit maximum.

 • Klopt het dat er na donatie littekens ontstaan?

  Bij mensen die heel vaak doneren of al heel lang donor zijn zien we soms dat er littekenweefsel gevormd wordt in de huid in de elleboogplooi. Dit komt door het vele aanprikken. Of en hoeveel dit gebeurt, verschilt per donor. Elke huid is anders. Als het aanprikken lastiger wordt zal de afname-assistente dit opmerken. Als je zelf merkt dat het lastiger gaat, bespreek het dan met de donorarts of de donorassistent(e).

  Sommige mensen vragen zich af of dit kwaad kan als ze zelf ooit een transfusie of infuus nodig hebben. In het algemeen worden infusen op andere plaatsen aangelegd. Als je erg moeilijk te prikken bent, is het zinvol dit eens kritisch te bekijken met een donorarts of de donorassistent(e).

 • Klopt het dat Sanquin grote reserves heeft?

  Sanquin draagt de verantwoordelijkheid voor de bloedvoorziening in Nederland en moet daarbij financieel op eigen benen staan. De grootte van de financiële reserves is gebaseerd op de risico’s die het bedrijf loopt en om te borgen dat de bloedvoorziening in de toekomst op hoog niveau blijft.

  Er wordt gewerkt met donormateriaal met als gevolg een risicoprofiel voor de organisatie dat hoger is dan gemiddeld bij synthetische farmaceutische productie. Sanquin heeft een financiële buffer nodig om deze risico's op te kunnen vangen zonder de continuïteit van de bloedvoorziening in gevaar te laten komen. De benodigde omvang van het eigen vermogen van Sanquin is hierop gebaseerd. Het eigen vermogen van Sanquin ligt op een vergelijkbaar niveau als dat van andere farmaceutische plasma industrie bedrijven.

  Het eigen vermogen wordt ook gebruikt voor investeringen in technieken, procesinstallaties en infrastructuur. Het is voor Sanquin (en daarmee voor de bloedvoorziening in Nederland) goedkoper om te investeren met eigen vermogen dan met bij de bank geleend geld. Zo wordt betaling van rente voorkomen. De investeringen zijn noodzakelijk om ook in de toekomst een robuuste moderne bloedvoorziening te kunnen waarborgen.

 • Waarom geldt voor mannen die seks hebben met mannen een periode van uitsluiting voordat zij bloed kunnen geven? Sanquin test toch alles?

  Sanquin test op bloedoverdraagbare infecties (o.a. hiv, hepatitis B, C en E en syfilis). Als iemand besmet is geraakt, is dat nog niet meteen aantoonbaar door een test. Maar de infectie kan dan al wel via bloedtransfusie worden overgedragen.

  In Nederland is bij mannen die seks hebben met mannen het risico op bloedoverdraagbare infectie veel hoger dan bij mannen die seks hebben met vrouwen. Om die reden worden zij uitgesteld voor donatie, gedurende vier maanden na het laatste seksuele contact met een andere man.

  Meer weten?

  Donorkeuring en mannen die seks hebben met mannen

 • Waar zijn de salarissen van de leden van de Raad van Bestuur op gebaseerd?

  Sanquin is als enige organisatie verantwoordelijk voor voldoende én veilig bloed in Nederland. Zij zamelt bloed in, maar doet ook diagnostisch onderzoek en levert plasmageneesmiddelen in Nederland in concurrentie met andere bedrijven. Daarmee is Sanquin een complexe organisatie om te besturen, met zowel een publieke als een private taak. De salarissen van de leden van de Raad van Bestuur zijn gebaseerd op de gecombineerde verantwoordelijkheden van zowel de publieke als de private taak.

  Meer weten?

  Salarissen Raad van Bestuur

 • Waarom krijgen donors niet betaald voor hun donatie?

  Bloedvoorzieningsorganisaties in Europa hanteren als ethisch uitgangspunt dat er niet voor lichaamsmateriaal wordt betaald. Bovendien is onbetaald doneren bevorderlijk voor de veiligheid van het bloed. Ook al wordt alle bloed getest, sommige ziekten worden pas na langere tijd aantoonbaar in het bloed. Correcte beantwoording van de vragen is daarom van groot belang. Als iemand bloed geeft omdat hij er geld voor krijgt, bestaat het risico dat hij de vragenlijst niet eerlijk invult. De veiligheid van het bloed kan dan in gevaar komen.