menu menu

Veelgestelde vragen

Filter resultaten

Filter categorieën

Bloed geven (108) Coronavirus (9) Mag ik bloed of plasma geven (268) MijnSanquin (7) Over Sanquin (22) Over bloed (26) Over plasma (6) Plasma geven (65) Serum geven (18)
Zoek hier ook op trefwoord voor meer informatie over een onderwerp, medicijn of ziekte.
 • Wat is ferritine?

  Het ferritinegehalte in het bloed is een goede maat voor de ijzervoorraad in je lichaam. Ferritine is een eiwit dat zorgt voor de binding van ijzer aan de rode bloedcellen en is nodig voor opslag van ijzer in de lever en in het beenmerg.

  Wat is de functie van ijzer in het bloed?

  Om hemoglobine (Hb) aan te maken is ijzer nodig. Hemoglobine zorgt voor het zuurstoftransport naar alle organen zodat ze goed werken. Maar als je niet genoeg ijzer hebt, kan dit op de lange termijn tot bloedarmoede leiden.

  IJzervoorraad te laag, en nu?

  Van een ijzertekort hoef je niet direct last te hebben, maar leidt dit tot bloedarmoede dan geeft dit meestal wel klachten. Klachten kunnen zijn vermoeidheid, spierzwakte, concentratieproblemen en hoofdpijn. Het is dan belangrijk om maatregelen te nemen om de ijzervoorraad weer op peil te krijgen. Om bloedarmoede voor te zijn, voeren we stapsgewijs - per groep afnamelocaties - een ferritinemeting in. Met de ferritinemeting houden we jouw ijzervoorraad goed in de gaten.

 • Moet ik de arm waarin geprikt is ontzien?

  Niet te zwaar belasten is verstandig om een bloeduitstorting en/of een nabloeding te voorkomen. Om dezelfde reden kun je het verband het beste pas na een paar uur verwijderen.

 • Wat is plasma?

  Plasma is bloed zonder de bloedcellen. Het is het lichtgele of grijs-gele deel van het bloed waarin de bloedcellen vermengd zijn. Het plasma bevat water, eiwitten (albumine, globuline, fibrinogeen, enzymen), hormonen, glucose, zouten, vetten en antistoffen.

 • Hoeveel liter bloed heeft een mens?

  De hoeveelheid bloed in het menselijk lichaam is 7% en dit bestaat weer voor 86% uit water.

  Gemiddeld heeft een vrouw 4,5 liter bloed en een man 5,6 liter. Bij iedere bloeddonatie geef je 500 ml bloed. Je lichaam kan dit goed missen, maar heeft wel weer tijd nodig om te herstellen.

  Tussen twee bloeddonaties moet daarom minimaal 56 dagen (8 weken) zitten voor mannen; voor vrouwen is dat 122 dagen (4 maanden). De hersteltijd na een bloeddonatie is voor vrouwen namelijk langer.

 • Mag ik roken na het geven van bloed?

  Roken in het eerste half uur na het geven van bloed wordt afgeraden omdat het duizeligheid kan veroorzaken.

 • Wat is het verschil in de meting tussen Hb-waarde en ferritinegehalte?

  Hb staat voor hemoglobine en een deel daarvan bestaat uit ijzer. Omdat hemoglobine zuurstof en koolstofdioxide vervoert in je lichaam, zegt de Hb-waarde iets over het vermogen van je bloed om zuurstof te vervoeren. 

  Na een bloeddonatie daalt je Hb-waarde een beetje. Daarom meten we voor iedere donatie je Hb-waarde door middel van een vingerprik om te zien of je genoeg reserve Hb hebt zodat zo’n daling geen probleem zou moeten zijn.

  De ferritinewaarde in je bloed is een maat voor de totale ijzervoorraad in je lichaam. Vanuit deze voorraad wordt na een donatie je Hb weer aangevuld, maar dan moet er wel voldoende ijzervoorraad aanwezig zijn. Dat is de reden dat we met enige regelmaat bij bloeddonors ook de ferritinewaarde meten. Als dat te laag is, dan stellen we de periode tot de volgende donatie iets langer uit. Hiermee voorkomen we dan dat op den duur ook het Hb gaat dalen. De hoogte van het ferritinegehalte is van belang voor de langere termijn en hoeft daarom ook niet iedere keer gemeten te worden.

 • Moet ik na de donatie rekening houden met wat ik eet en drink?

  Drink in de eerste uren na de donatie meer dan je gewend bent, bijvoorbeeld koffie, thee, water, frisdrank of melkproducten. Het gebruik van alcohol en/of drugs direct na de donatie wordt sterk afgeraden. Roken in het eerste half uur na de donatie wordt afgeraden omdat het duizeligheid kan veroorzaken.

 • Levert Sanquin Nederlands bloed voor de Militaire Bloedbank en VN-vredesmissies?

  Sanquin heeft in Nederland de taak om de bloedvoorziening te organiseren. Dat begint bij het zorgen voor voldoende donors die bereid zijn vrijwillig en onbetaald bloed te doneren. Vanuit deze donaties maakt Sanquin de bloedproducten die de Nederlandse ziekenhuizen nodig hebben. Daarnaast voorziet Sanquin de Nederlandse Militaire Bloedbank en de VN-vredesmissies van bloed.

  Militaire Bloedbank
  De medische ondersteuning voor de VN-missies waar Nederland aan meedoet valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Defensie. De bloedvoorziening voor deze missies wordt uitgevoerd door de Militaire Bloedbank.

  VN-vredesmissies
  Een zeer klein deel van de bloedproducten wordt geleverd aan de Verenigde Naties in het kader van noodhulpverlening bij internationale missies. Dit zijn geen gevechtsmissies, maar missies om de stabiliteit en vrede in bepaalde gebieden te ondersteunen. Voor deze missies worden vaak lokale VN-militairen ingezet. De VN is verantwoordelijk voor de organisatie van de medische ondersteuning van deze missies. De VN doet hiervoor een beroep op VN-partners, aangezien de lokale medische voorzieningen meestal ontoereikend zijn. De VN doet hiervoor dus ook een beroep op Nederland.

   

 • Hoelang kan bloed worden bewaard?

  Bloed bestaat uit meerdere onderdelen en de bewaringstermijn verschilt per onderdeel. Rode cellen kunnen 35 dagen worden bewaard, bloedplaatjes zeven dagen en plasma wordt ingevroren en kan dan zelfs twee jaar of langer worden bewaard.

 • Hoe lang moet ik rekening houden met mogelijk flauwvallen?

  Als je een beroep of hobby hebt waarbij flauwvallen een ernstig gevaar kan betekenen voor jezelf of anderen, dan raden we je aan deze activiteit niet binnen twaalf uur na de donatie uit te oefenen. Dus ben je een piloot, duiker, buschauffeur of kraandrijver, neem dan eerst twaalf uur rust voor je weer aan de slag gaat.