menu menu

Veelgestelde vragen

Filter resultaten

Filter categorieën

Bloed geven (87) Coronavirus (26) Mag ik bloed of plasma geven (249) MijnSanquin (16) Over Sanquin (22) Over bloed (25) Over plasma (6) Plasma geven (66) Serum geven (19)
Zoek hier ook op trefwoord voor meer informatie over een onderwerp, medicijn of ziekte.
 • Hoe krijgen mensen een te hoog hemoglobine (Hb)?

  Hemoglobine bevindt zich in de rode bloedcellen en vervoert zuurstof door het lichaam. Het Hb-gehalte voor mannen ligt gemiddeld tussen 8.1 - 11 mmol/liter en voor (niet zwangere) vrouwen tussen 7.5 - 10 mmol/liter. We spreken van een te hoog Hb als deze - bij twee afzonderlijke metingen - bij mannen boven de 12 en bij vrouwen boven de 11 komt.

  De oorzaak is meestal een langdurig tekort aan zuurstof zoals bijvoorbeeld bij longziekten of verblijf op grote hoogte. Ook bij rokers zien we vaak een verhoogd Hb. Sommige mensen hebben van zichzelf een hoog gemiddeld Hb, zonder dat dit een reden is tot zorg. Als je een te hoog Hb hebt, bespreekt de donorarts de mogelijke oorzaken met je en word je zo nodig naar de huisarts doorverwezen.

 • Welke bloedgroep kan aan iedereen worden toegediend?

  Bloed van bloedgroep O-negatief kan over het algemeen aan iedereen worden toegediend. Iemand met deze bloedgroep wordt ook wel een 'algemene gever' genoemd.

 • Wat kan ik doen om het ferritinegehalte in mijn bloed te verhogen?

  Door bloed te geven kan je ijzervoorraad soms gaan dalen. Om een grote daling van je voorraad op tijd te signaleren, is de meting van alleen je Hb-gehalte bij elke donatie niet afdoende. Daarom bepalen we bij bloeddonors met enige regelmaat de ferritinewaarde. Dit is een maat voor de ijzervoorraad in je lichaam.

  Je hebt zelf niet zoveel invloed op je ferritinegehalte. De tijd voor herstel van de ijzervoorraad wordt vooral bepaald door genetische aanleg en is voor iedereen verschillend. Ook tussen mannen en vrouwen is er verschil. Voeding speelt wel een rol, maar met een gevarieerd en gezond eetpatroon krijgen de meeste mensen voldoende ijzer binnen om de voorraad aan te vullen.

  Als wij de indruk krijgen dat er een medische oorzaak zou kunnen zijn voor een lage waarde, dan verwijzen we je door naar je huisarts. Zijn jouw donaties de reden van een laag gehalte? Dan kunnen we het maximaal aantal donaties per jaar verlagen.

 • Wat is ferritine?

  Het ferritinegehalte in het bloed is een goede maat voor de ijzervoorraad in je lichaam. Ferritine is een eiwit dat zorgt voor de binding van ijzer aan de rode bloedcellen en is nodig voor opslag van ijzer in de lever en in het beenmerg.

  Wat is de functie van ijzer in het bloed?

  Om hemoglobine (Hb) aan te maken is ijzer nodig. Hemoglobine zorgt voor het zuurstoftransport naar alle organen zodat ze goed werken. Maar als je niet genoeg ijzer hebt, kan dit op de lange termijn tot bloedarmoede leiden.

  IJzervoorraad te laag, en nu?

  Van een ijzertekort hoef je niet direct last te hebben, maar leidt dit tot bloedarmoede dan geeft dit meestal wel klachten. Klachten kunnen zijn vermoeidheid, spierzwakte, concentratieproblemen en hoofdpijn. Het is dan belangrijk om maatregelen te nemen om de ijzervoorraad weer op peil te krijgen. Om bloedarmoede voor te zijn, voeren we stapsgewijs - per groep afnamelocaties - een ferritinemeting in. Met de ferritinemeting houden we jouw ijzervoorraad goed in de gaten.

 • Moet ik de arm waarin geprikt is ontzien?

  Niet te zwaar belasten is verstandig om een bloeduitstorting en/of een nabloeding te voorkomen. Om dezelfde reden kun je het verband het beste pas na een paar uur verwijderen.

 • Wat is plasma?

  Plasma is bloed zonder de bloedcellen. Het is het lichtgele of grijs-gele deel van het bloed waarin de bloedcellen vermengd zijn. Het plasma bevat water, eiwitten (albumine, globuline, fibrinogeen, enzymen), hormonen, glucose, zouten, vetten en antistoffen.

 • Hoeveel liter bloed heeft een mens?

  De hoeveelheid bloed in het menselijk lichaam is 7% en dit bestaat weer voor 86% uit water.

  Gemiddeld heeft een vrouw 4,5 liter bloed en een man 5,6 liter. Bij iedere bloeddonatie geef je 500 ml bloed. Je lichaam kan dit goed missen, maar heeft wel weer tijd nodig om te herstellen.

  Tussen twee bloeddonaties moet daarom minimaal 56 dagen (8 weken) zitten voor mannen; voor vrouwen is dat 122 dagen (4 maanden). De hersteltijd na een bloeddonatie is voor vrouwen namelijk langer.

 • Mag ik roken na het geven van bloed?

  Roken in het eerste half uur na het geven van bloed wordt afgeraden omdat het duizeligheid kan veroorzaken.

 • Wat is Hb (hemoglobine)?

  Hb is de afkorting van hemoglobine. Hemoglobine is een eiwit dat in je rode bloedcellen zit. Een belangrijk deel van hemoglobine bestaat uit ijzer. Met dit ijzer bindt hemoglobine zich aan zuurstof. Ons lichaam heeft zuurstof nodig om te functioneren. De rode bloedcellen in het bloed kunnen door hun hemoglobine zuurstof door je hele lichaam verspreiden. Hemoglobine is dus een belangrijk eiwit.

  Bloed geven en hemoglobine

  Elke keer voordat je bloed geeft, krijg je een korte medische controle. Hierbij wordt ook je Hb-waarde bepaald. Deze moet namelijk hoog genoeg zijn om veilig bloed of plasma te kunnen geven. 

  Voor bloeddonatie:

  • bij een man minimaal 8,4 mmol/l
  • bij een vrouw minimaal 7,8 mmol/l

  Voor plasmadonatie:

  • bij een man minimaal 8,1 mmol/l
  • bij een vrouw minimaal 7,5 mmol/l
 • Wat is het verschil in de meting tussen Hb-waarde en ferritinegehalte?

  Hb staat voor hemoglobine en een deel daarvan bestaat uit ijzer. Omdat hemoglobine zuurstof en koolstofdioxide vervoert in je lichaam, zegt de Hb-waarde iets over het vermogen van je bloed om zuurstof te vervoeren. 

  Na een bloeddonatie daalt je Hb-waarde een beetje. Daarom meten we voor iedere donatie je Hb-waarde door middel van een vingerprik om te zien of je genoeg reserve Hb hebt zodat zo’n daling geen probleem zou moeten zijn.

  De ferritinewaarde in je bloed is een maat voor de totale ijzervoorraad in je lichaam. Vanuit deze voorraad wordt na een donatie je Hb weer aangevuld, maar dan moet er wel voldoende ijzervoorraad aanwezig zijn. Dat is de reden dat we met enige regelmaat bij bloeddonors ook de ferritinewaarde meten. Als dat te laag is, dan stellen we de periode tot de volgende donatie iets langer uit. Hiermee voorkomen we dan dat op den duur ook het Hb gaat dalen. De hoogte van het ferritinegehalte is van belang voor de langere termijn en hoeft daarom ook niet iedere keer gemeten te worden.