Mag ik bloed of plasma geven na een bloedtransfusie?

Onder bloedproducten verstaan we onderdelen van het bloed, zoals rode bloedcellen, bloedplaatjes, plasma en serumoogdruppels. Onder bloedproducten verstaan we niet de plasmamedicijnen die uit menselijk plasma worden bereid, zoals immunoglobulinen, stollingsfactoren en albumine.

Als je alleen plasmamedicijnen of jouw eigen bloed hebt (terug)gekregen, zien we dit niet als een bloedtransfusie.

Als je een bloedtransfusie en/of bloedproducten van iemand anders hebt gekregen na 1 januari 1980, mag je uit voorzorg geen donor worden. Er is namelijk een hele kleine kans dat je door de transfusie Creutzfeldt-Jakob hebt opgelopen. Dit is een zeldzame ziekte die via bloed overgedragen kan worden, maar waarvoor helaas geen test bestaat. Om te voorkomen dat er een keten van besmetting ontstaat, is voor de veiligheid afgesproken dat je na een bloedtransfusie geen donor kan worden.

Aanpassing beleid najaar 2024
Sanquin werkt aan een aanpassing van het beleid over veilig doneren na het ontvangen van een bloedtransfusie. In het laatste kwartaal van 2024 maken we hierover meer bekend. De reden van de transfusie (ziekte, ongeluk, chronische aandoening, etc.) zal dan doorslaggevend zijn of je donor kunt worden.

Neem bij twijfel contact op met onze informatielijn via 088 - 730 8686