Betrouwbaarheid onderzoek

De resultaten van DNA-onderzoek op de afdeling Vaderschapsonderzoek zijn zeer betrouwbaar. De testen voldoen aan strenge nationale en internationale kwaliteitseisen.

Resultaten met hoogste verwantschapswaarschijnlijkheidswaarde

Bij het DNA-onderzoek dat op de afdeling Vaderschapsonderzoek wordt uitgevoerd, worden bij het vaderschaps-, moederschaps-, ouderschaps-, familierelatie-, en tweelingonderzoek minstens 15 verschillende DNA-polymorfismen bepaald. Van uitsluiting van biologisch verwantschap is pas sprake als bij tenminste drie DNA-polymorfismen de profielen geen overeenkomsten vertonen. Bij een aanwijzing van biologisch verwantschap wordt bij het vaderschaps-, moederschaps-, ouderschaps-, en tweelingonderzoek in alle gevallen een W-waarde in de hoogste categorie gehaald. Dit betekent dat de verwantschapswaarschijnlijkheidswaarde (W) met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wordt aangetoond.

Berekening

Als de onderzochte persoon niet van het verwantschap kan worden uitgesloten, wordt met behulp van een statistische methode de verwantschapsindex (I) en de waarschijnlijkheidswaarde (W) berekend.

Voor de vaderschapsindex geldt de formule I=X/Y, waarbij X aangeeft hoe groot de kans is voor de onderzochte man om het allel door te geven aan het kind en Y de kans aangeeft dat een willekeurige man het getypeerde allel heeft. Deze formule is van toepassing op vaderschaps-, moederschaps-, ouderschaps- en familierelatie-onderzoek.

W geeft aan hoe groot de kans is dat de onderzochte man de biologische vader is. De W-waarde wordt uitgedrukt in de volgende categorieën:

Deze categorieën zijn van toepassing op elk verwantschapsonderzoek.

Gecertificeerd en geaccrediteerd DNA-onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd volgens het besluit DNA-onderzoek 2008 (Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 2008, 20414, pdf). Dat betekent dat het onderzoek geaccrediteerd is door zowel de Raad van Accreditatie, conform de ISO 15189:2012 richtlijnen en de aanbevelingen van de Paternity Testing Commission of the International Society of Forensic Genetics (ISFG) 2002-2007.

Publicaties

Morling N et al. Paternity Testing Commission of the International Society of Forensic Genetics: recommendations on genetic investigations in paternity cases. Forensic Sci Int 2002; 129:148-157.

Gjertson DW et al. 'ISFG: Recommendations on biostatistics in paternity testing'. Forensic Sci Int Genetics 2007; 1(3):223-231.

Meer weten?

Laatst bewerkt op: 4 juni 2015