Wat kan de bloedbank voor u betekenen?

Uw huisarts of specialist heeft (mogelijk) aangegeven dat het laten afnemen van bloed goed is voor uw gezondheid. De meest voorkomende reden waarom een bloedafname gunstig is voor de gezondheid is de zogenaamde ijzerstapeling.

U heeft:

Geen klinische diagnose primaire hemochromatose (PH) maar u bent wel drager van het gen C282Y of H63D

U kunt zich als regulier bloeddonor aanmelden zonder verwijzing van uw behandelend arts. Dit kan via het reguliere aanmeldformulier.

Een klinische diagnose primaire hemochromatose met behandelindicatie

In plaats van een bloedafname in het ziekenhuis kunt u ook terecht bij de bloedbank. Mits het ziekenhuis een contract heeft met Sanquin voor deze specifieke behandeling.
Meer informatie.

Een klinische diagnose primaire hemochromatose in de onderhoudsfase

Uw behandelend arts kan u aanmelden als reguliere donor bij Sanquin mits het ferritinegehalte onder de 100 µg/L is geweest tijdens de onderhoudsfase (de fase waarbij het ijzergehalte is genormaliseerd, maar behandeling nog nodig is om ijzerstapeling te voorkomen). Het afgenomen bloed kan in deze fase gebruikt worden voor bloedtransfusie. Meer informatie.

Laatst bewerkt op: 6 december 2016