Informatie voor artsen

Sanquin biedt verschillende mogelijkheden aan voor patiënten met de klinische diagnose primaire hemochromatose (PH).

Is uw patiënt:

Drager van het PH gen zonder klinisch beeld

Dan kan hij of zij zich als regulier bloeddonor aanmelden zonder uw verwijzing. Dit kan via het reguliere aanmeldformulier.

Drager van het PH gen met klinisch beeld en behandelindicatie

In plaats van een bloedafname in het ziekenhuis kan uw patiënt ook terecht bij de bloedbank. Mits het ziekenhuis een contract heeft met Sanquin voor deze specifieke behandeling. Meer informatie.

Drager van het PH gen met klinisch beeld en in de onderhoudsfase

U kunt uw patient aanmelden als reguliere donor mits het ferritinegehalte onder de 100 µg/L is geweest tijdens de onderhoudsfase. Het afgenomen bloed kan in deze fase gebruikt worden voor bloedtransfusie. Meer informatie.

Laatst bewerkt op: 4 januari 2017