Nieuwe behoeften vragen om nieuwe voorzieningen

Algemene informatie Omniplasma

Omniplasma is een gepoold, sd-behandeld en priongereduceerd plasma dat in 2013 aan het productassortiment van Sanquin is toegevoegd.

Omniplasma is op advies van de Medische Adviesraad (MAR) in het assortiment opgenomen om quarantaineplasma als het standaard plasmageneesmiddel voor transfusie te vervangen. Belangrijke overwegingen hiervoor waren de reductie van het risico van transmissie van bloedoverdraagbare agentia zoals virussen en prionen en de verdere vermindering van allergische reacties en het aantal TRALI-gevallen.  In de Landelijke Gebruikersraad (LGR) van 7 november 2013 heeft Sanquin aangegeven dat de voorraad Omniplasma nu voldoet om de levering van quarantaineplasma gefaseerd te gaan beëindigen. Dit is tevens schriftelijk aan alle hoofden van de bloedtransfusielaboratoria gecommuniceerd.

Omniplasma wordt gemaakt van plasma van vrijwillige en onbetaalde Nederlandse donors. Het plasma wordt door Sanquin afgenomen en door de producent bewerkt  tot Omniplasma (schema). Een batch Omniplasma bestaat uit ca. 600 -1200 donaties. Doordat Omniplasma een gepoold product is heeft het een constante samenstelling aan stollingsfactoren en andere plasma-eiwitten.

In tegenstelling tot het Q-plasma is Omniplasma een gepoold product en heeft het industriële bewerkingsstappen ondergaan. Daardoor wordt het als een geneesmiddel aangemerkt. Hierdoor ligt de verantwoordelijkheid voor het gebruik van dit product bij de ziekenhuisapotheker. Om de bestaande infrastructuur (zoals voor Q-plasma) te kunnen gebruiken, dient een overeenkomst tussen ziekenhuisapotheker en klinisch chemisch laboratorium te worden opgesteld. Hierover is een document en toelichting beschikbaar.

Voor verder informatie en/of ondersteuning bij de implementatie kunt u contact opnemen met Sanquin.

Contactgegevens

Unit Transfusiegeneeskunde (UTG)
De Unit Transfusiegeneeskunde is een onderdeel van de divisie Sanquin Bloedbank en levert advies aan artsen, apothekers, medisch specialisten en klinisch chemici. Artsen van de UTG zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch te consulteren voor professionals.

Neem contact op met UTG

Relatiebeheer
Voor praktische vragen over de implementatie van Omniplasma in de bloedtransfusieketen in de kliniek kunt u contact opnemen met de afdeling Relatiebeheer, telefoon 020 - 512 34 79

Overige vragen en farmaceutische klachten
Sanquin Plasmaproducten: marketing@sanquin.nl, telefoon 020 - 512 38 80

Sanquin heeft op basis van de overwegingen van de MAR besloten om Omniplasma als het preferente plasma voor transfusie in te voeren. Daarnaast zal het Q-plasma blijven bestaan voor bepaalde indicaties.

 

Laatst bewerkt op: 13 juli 2015