Nieuwe behoeften vragen om nieuwe voorzieningen

Productinformatie

Aafact is een medicijn dat een storing in de bloedstolling verhelpt.

Wat is Aafact?

Factor VIII is een bestanddeel dat normaal in het menselijk bloed voorkomt en is een factor in het bloedstollingsproces. Een tekort aan factor VIII verstoort de bloedstolling. Hierdoor kunnen bloedingen ontstaan. Aafact vult dit tekort aan en voorkomt of bestrijdt hiermee deze bloedingen. 

Aafact bevat factor VIII. Dit is een eiwit dat uit donorbloed wordt gehaald.

Voor wie is Aafact?

Aafact is bedoeld om bloedingen bij personen met hemofilie A te voorkomen of te behandelen.

Er is weinig ervaring met de behandeling van een tekort aan factor VIII bij vrouwen. Het gebruik van Aafact tijdens zwangerschap of bij het geven van borstvoeding is niet onderzocht.

Lees meer in de bijsluiter van Aafact (pdf).

Hoe gebruik je Aafact?

Aafact wordt via een injectie in een bloedvat (intraveneus) toegediend.

Hoe doseer je Aafact

De arts bepaalt de dosis Aafact. De dosis en de frequentie hangen af van:

 • ernst van de situatie (bloeding/ingreep)
 • gewicht van de patiënt
 • de hoeveelheid stollingsfactor in het bloed

Het los je Aafact op?

 • Los de flacon met poeder op door water voor injecties in de flacon te brengen. Doe dit op kamertemperatuur.
 • Na maximaal 10 minuten is het poeder opgelost.
 • De verkregen oplossing is helder.
 • Gebruik geen oplossingen die troebel zijn of waar je deeltjes in ziet.

Hoe los je Aafact op? Bekijk het filmpje.  

Hoe dien je Aafact toe?

 • Zuig het product op in een steriele injectiespuit.
 • Verwijder de naald van de injectiespuit en vervang deze door een intraveneuze naald.
 • Verwijder de lucht uit de injectiespuit, desinfecteer de huid en steek de naald in de ader.
 • Dien de flacon Aafact zo snel mogelijk toe. Uiterlijk binnen 3 uur.

Lees meer in de bijsluiter van Aafact (pdf).

Wat zijn de bijwerkingen van Aafact?

Allergie

In theorie kan allergie (overgevoeligheid) optreden. Lichte overgevoeligheid, zoals galbulten (urticaria), kunnen behandeld worden. Bij ernstige allergische reacties (anafylactische shock) moet toediening onmiddellijk stoppen en is een andere passende behandeling nodig.

Remmers

Het is mogelijk dat er antistoffen tegen Aafact ontstaan. Deze antistoffen heten ‘remmers’. Hierdoor zal Aafact steeds minder goed werkzaam zijn. De behandelend arts zal uw bloed regelmatig op de aanwezigheid van deze antistoffen controleren. 

Krijgt u een bijwerking die niet in de bijsluiter staat genoemd? Of ervaart u de bijwerking als ernstig? Waarschuw uw arts of apotheker.

Hoe moet je Aafact bewaren?

 • Bewaar Aafact buiten het bereik en zicht van kinderen.
 • Bewaren in de koelkast bij 2°C - 8°C (dus niet invriezen).
 • Bewaren in orginele verpakking om tegen licht te beschermen.
 • Bewaar de flacon water voor injectie buiten de koelkast (kamertemperatuur).

Niet gebruiken na vervaldatum

Gebruik Aafact niet meer na de vervaldatum. Deze vind je op het etiket, op de injectieflacon en op de doos.

Lees meer in de bijsluiter van Aafact (pdf).

Weggooien

Gooi het geneesmiddel niet weg via afvalwater of met huishoudelijk afval. Medicijnen die je niet meer gebruikt, kun je inleveren bij uw apotheker. Deze maatregelen helpen het milieu beschermen.

Lees meer in de bijsluiter van Aafact (pdf).