Vernieuwing assay antistoffen tegen MuSK

Met ingang van 15 september 2014 worden antistoffen tegen MuSK bepaald met een ELISA in plaats van met de huidige Radio Immuno Assay (RIA). De validatie van de ELISA laat zien dat de resultaten 100% overeenkomen met de RIA. De wijze van rapporteren verandert niet. Wel kunnen wij de prijs voor de bepaling verlagen naar € 36,23. De verwachting is dat de doorlooptijden korter zullen worden.

Diagnostische test

A048: Muscle specific kinase (MuSK), antistoffen tegen

Laatst bewerkt op: 27 augustus 2014