Uitbreiding pakket voor diabetesserologie

Per 1 oktober 2013 wordt de bepaling van antistoffen tegen ZnT8 toegevoegd aan het diagnostisch pakket voor de serologische diagnostiek van diabetes.
Antistoffen tegen ZnT8 zijn, naast antistoffen tegen GAD65, IA2 en eilandjes van Langerhans, een belangrijke marker voor de diagnose van diabetes type-1. Bij de eerste symptomen van type-1 diabetes bij kinderen jonger dan 2 jaar heeft ongeveer 20% antistoffen tegen ZnT8. Als de type-1 diabetes ontstaat in de pubertijd kan dit percentage oplopen tot meer dan 70%. Na de pubertijd neemt de prevalentie af. Bij volwassen patiënten hebben tussen de 1-8% van de patiënten antistoffen tegen ZnT8, zonder dat andere diabetesgerelateerde antistoffen worden aangetoond.

In het diabetes autoantibody standardisation programme (DASP) in 2012 zijn 100 sera van gezonde donors en 50 sera van gediagnosticeerde diabetespatiënten getest door 26 laboratoria in 13 landen. Uit deze studie bleek dat antistoffen tegen GAD65 de beste voorspeller zijn van insuline-afhankelijkheid/type-1 diabetes, gevolgd door IA2 antistoffen en ZnT8 antistoffen.

Het onderzoek naar antistoffen tegen ZnT8 is als losse bepaling aan te vragen (A025). Daarnaast heeft Sanquin een diabetes-screeningspakket samengesteld (A911) waarbij stapsgewijs wordt getest voor antistoffen tegen GAD65 gevolgd door antistoffen tegen IA2 en antistoffen tegen ZnT8 en pancreas (eilandjes van Langerhans). Omdat zwak positieve resultaten van antistoffen tegen GAD65 en IA2 een lage specificiteit hebben ligt de cut-off waarde voor het doortesten bij 30 U/ml. Bij doortesten op antistoffen tegen ZnT8 worden ook antistoffen tegen eilandjes van Langerhans bepaald waardoor u geen extra aanvragen hoeft te plaatsen voor een volledige screening. Aan de bepaling van antistoffen tegen eilandjes van Langerhans die in het pakket zijn opgenomen, zijn geen kosten verbonden.

Diagnostische bepalingen

A025: Antistoffen tegen ZnT8
A911: Diabetes screening

 

Laatst bewerkt op: 30 september 2013