Symposium ‘Klinische gevolgen van antistoffen tegen biologicals'. De klinische relevantie van immunogeniciteit anno 2012

Op vrijdag 16 november a.s. organiseert Reade, centrum voor revalidatie en reumatologie, in samenwerking met Sanquin Bloedvoorziening het symposium ‘Klinische gevolgen van antistoffen tegen biologicals’. Biologicals worden in toenemende mate toegepast voor verschillende ziektebeelden binnen medisch specialismen. Biologicals hebben een grote impact op de gezondheidszorg; enerzijds door het spectaculaire effect op de behandeling van ziektebeelden waarvoor voorheen in veel gevallen onvoldoende adequate behandeling beschikbaar was, anderzijds door de farmaco-economische consequenties van het gebruik van deze kostbare middelen.

Niet bij alle patiënten zijn deze biologicals even effectief en onderzoeksresultaten laten zien dat de vorming van antistoffen tegen biologicals (immunogeniciteit) een belangrijke oorzaak is van verlaagde medicijnspiegels en een verminderde respons op de behandeling.
Om patiënten in de klinische praktijk optimaal te behandelen wordt het steeds belangrijker voor medisch specialisten om kennis te hebben van de immunogeniciteit van biologicals en hoe daarmee om te gaan.

Doel symposium
Het doel van dit symposium voor reumatologen, dermatologen, gastro-enterologen en ziekenhuisapothekers is de aandacht te vestigen op immunogeniciteit en interdisciplinair kennis uit te wisselen. De nadruk van dit symposium zal komen te liggen op de gevolgen voor de klinische praktijk van de betreffende specialisten en hoe we het beste met immunogeniciteit kunnen omgaan.

De volgende praktische vragen zullen aan bod komen:


Datum
: 16 november 2012
Tijd: 08.30-12.00 uur in het auditorium van Reade op de locatie Dr. Jan van Breemenstraat 2, Amsterdam, met aansluitend een lunch en voortzetting van de discussie.

Meer informatie
Informatie over programma en aanmelden.
Als u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met de organisatiecommissie,  mevrouw Klink, e-mail: evenementenwo@reade.nl of tel. 020-589 6220.

Laatst bewerkt op: 11 oktober 2012