Voortgang pilot Landelijke Regeling Uniforme Creditering & Logistiek

In de afgelopen maand is de logistiek gemonitord en is in samenspraak met de gebruikers uit de ziekenhuizen op verschillende punten gekeken hoe de B-ritten  verder kunnen worden geoptimaliseerd. Dat proces is nog in volle gang maar we constateren dat hier al eerste successen zijn behaald dankzij de flexibele en coöperatieve medewerking van alle betrokkenen.

Benader de relatiebeheerder voor alle vragen over dit project

Het is van groot belang om elkaar goed geïnformeerd te houden en als er in de praktijk onverwachte problemen ontstaan verzoeken wij u om de vragen centraal via de relatiebeheerder in uw regio te laten verlopen.

Laatst bewerkt op: 9 mei 2016