Coeliakie geassocieerd HLA onderzoek DQ2/DQ8 goedkoper

Binnenkort zal Sanquin Diagnostiek de dienstverlening van het HLA onderzoek met nieuwe technologie en apparatuur vanuit één locatie in Amsterdam verzorgen. Met de invoering van ons nieuwe systeem kunnen wij het HLA DQ2/DQ8 onderzoek voor Coeliakie op gedifferentieerde wijze aanbieden. Daarnaast is met het nieuwe systeem de kostprijs van de test sterk gereduceerd. Dit voordeel vindt u terug in de nieuwe testprijs.

De huidige prijs voor Coeliakie geassocieerd HLA onderzoek DQ2/DQ8 bedraagt 294,97 Euro, de nieuwe prijs wordt met 100 Euro verlaagd naar 193,48 Euro voor het volledige pakket. Daarbij zal bij circa 20% van de onderzoeksaanvragen al na een eerste test de mogelijkheid bestaan om de coeliakie-associatie aan te tonen en is er geen vervolgonderzoek nodig. In dat geval beperken de kosten zich tot 96,74 Euro.

Met ingang van 1 september 2012 zullen wij de nieuwe uitvoering met bijbehorende prijsverlaging doorvoeren. De aanvraagcode blijft ongewijzigd op W006. Onderzoeken die voor 1 september 2012 zijn ingestuurd worden nog volgens de huidige werkwijze en declaratie doorbelast. Het kan zijn dat u in de factuur van juli bij sommige uitwerkingen de oude prijs terugvindt.

Toelichting op het gedifferentieerde onderzoekspakket.

Vragen
Dr. N.M. Lardy, Medisch Immunoloog en hoofd van het HLA laboratorium
T 020-512 3637 / 020-512 3279
n.lardy@sanquin.nl

Diagnostische test
W006: HLA-DQ2 / HLA-DQ8 typering

Laatst bewerkt op: 22 juni 2012