Aangepast formulier HIP studie

De HIP-studie in het kort

De HPA-screening In Pregnancy (HIP) studie doet onderzoek naar de aanwezigheid van antistoffen tegen het Human Platelet Antigen type 1a tijdens de zwangerschap en de relatie tussen kenmerken van deze antistoffen en een verhoogde bloedingsneiging bij het kind. Ook wordt na de geboorte van het kind klinische informatie opgevraagd bij de verloskundige zorgverleners. Alle HPA-1a-negatieve vrouwen en een controlegroep HPA-1a positieve vrouwen worden in de studie ingesloten. Om mee te kunnen doen aan de HIP-studie is dan ook geïnformeerde toestemming van de zwangere vrouw noodzakelijk. Deze toestemming kan via het aankruisen van op formulier-27 of de CLAUS-online print doorgegeven worden. 

Wij zijn ons er terdege van bewust dat de HIP-studie alleen een succes kan worden, als de klinisch chemisch laboratoria en de artsenlaboratoria de geïnformeerde toestemming voor de HIP-studie kunnen verwerken in de lab opdracht aan Sanquin voor het 27ste week onderzoek. We willen daarom graag helpen bij de benodigde aanpassingen in de digitale aanvraagroutes die u voor dit onderzoek heeft ingericht. Laat ons uw vragen en opmerkingen weten via info@HIPstudie.nl

Start van de HIP-studie

Vanaf 1 maart 2017 vragen wij alle verloskundig hulpverleners de RhD-en Rhc-negatieve zwangeren uit hun praktijk over de HIP-studie voor te lichten en toestemming te vragen voor deelname. Hiervoor is een informatiefolder beschikbaar en een mondelinge toelichting via een film op de website: www.HIPstudie.nl. Ook zal op deze site de frequently-asked-questions worden bijgehouden.

Hoe blijft u op de hoogte?

We hopen dat we met elkaar deze studie tot een succes gaan maken!
Zie voor meer informatie de brief die u separaat digitaal ontvangen heeft.
Via een nieuwsbrief en zeker via een voorlichtingsavond na afloop van de studie zullen we u op de hoogte houden van het studieverloop en de studie uitkomsten!

Laatst bewerkt op: 15 februari 2017