Introductie Omniplasma

Om aan de wensen van de klanten tegemoet te komen gaat Sanquin Bloedvoorziening Omniplasma (solvent detergent behandeld plasma met een reductiestap voor prionen) aan het productassortiment toevoegen. We streven ernaar om eind februari 2013 de uitgifte van de eerste eenheden Omniplasma te starten.

Op advies van de Medische Adviesraad heeft Sanquin gekozen voor Omniplasma. Belangrijke overweging daarbij is de reductie van het risico op transmissie van bloedoverdraagbare agentia zoals virussen en prionen, evenals de verdere vermindering van allergische reacties en het aantal TRALI-gevallen. Omniplasma is een product dat in pools van ca. 600 donaties (van Nederlandse donors) door Octapharma in loonopdracht van Sanquin wordt gemaakt. Het plasma ondergaat affiniteitschromatografie met een prionspecifiek ligand en actieve virus-inactivatie via SD-behandeling (effectief voor lipide omhulde virussen zoals HIV, HCV en HBV). Als samengesteld product bevat het tevens neutraliserende antistoffen (effectief voor HAV, Parvovirus B19). In het bereidingsproces van Omniplasma zijn stappen opgenomen om bloedcellen en celfragmenten te verwijderen. Door de afwezigheid van cellen en celfragmenten is verhoudingsgewijs het aantal bijwerkingen lager dan voor FFP.

Geneesmiddel
Omniplasma is als samengesteld product volgens de wet een geneesmiddel en geen kort-houdbaar bloedproduct. Als geneesmiddel wordt Omniplasma per batch vrijgegeven door een Official Medicines Control Laboratory (OMCL) binnen Europa. Daarmee komt de verantwoordelijkheid voor dit product bij de ziekenhuisapotheek te liggen. Echter op verzoek van de klinisch chemisch laboratoria en ziekenhuisapothekers zal Omniplasma via de bestaande infrastructuur, dus van Sanquin naar de klinische laboratoria, worden geleverd. Samen met de beroepsverenigingen vindt overleg plaats hoe hier uniform uitvoering aan te geven. Ook het vigerende systeem van melden van bijwerkingen via TRIP blijft van toepassing. Omdat Omniplasma een geneesmiddel is, zijn de regels van pharmacovigilantie van toepassing.

Meer informatie?

Laatst bewerkt op: 14 februari 2013