Sanquin Bank of Frozen Blood

De Sanquin Bank of Frozen Blood beheert een voorraad ingevroren rode celconcentraten met zeldzame bloedgroeptyperingen.

Een van de taken in de transfusiegeneeskunde is om ook de bijzondere groep van patiënten die negatief zijn voor bloedgroepantigenen die met een hoge frequentie in de samenleving voorkomen, van compatibele erytrocyten te voorzien als deze patiënten allo antistoffen tegen deze hoog-frequente antigenen gevormd hebben.

Andere patiënten voor wie compatibele erytrocyten soms moeilijk te verkrijgen zijn, zijn diegenen met een combinatie van allo antistoffen, zodat donors negatief voor alle betrokken antigenen zeldzaam zijn.

Een voorraad rode celconcentraten met dergelijke zeldzame bloedgroeptyperingen zijn ingevroren in de Sanquin Bank of Frozen Blood. Als autologe erytrocyten niet of onvoldoende beschikbaar zijn, kan het noodzakelijk zijn om ingevroren erytrocyten van de Sanquin Bank of Frozen Blood te gebruiken.

Invriezen rode cellen volgens hoge-glycerolmethode

Voor de cryopreservatie werd tot 2006 de lage-glycerolmethode gebruikt, en de op deze wijze ingevroren rode cellen worden vervolgens bewaard bij –196°C in vloeibare stikstof. Sinds 2006 wordt de hoge-glycerol methode gebruikt en kunnen de ingevroren rode cellen bij - 80°C in de vriezer bewaard worden. Glycerol beschermt de rode cellen tegen schade die ontstaat bij invriezen en ontdooien.

De bewaartijd is bij –196°C vrijwel onbeperkt en bij - 80°C 10 jaar. Na het ontdooien moeten de erytrocytenconcentraten binnen 24-48  uur getransfundeerd worden afhankelijk van het gebruik van een open of gesloten systeem met het oog op mogelijke bacteriële besmetting.

Laatst bewerkt op: 19 mei 2016