Magistrale producten

In sommige klinische situaties kan het nodig zijn om een bloedproduct te bereiden dat, gelet op de klinische situatie van één specifieke patiënt, afwijkt van wat er onder standaard- of experimenteel product wordt verstaan.

Het betreft een situatie voor één patiënt, waarbij de bereidingswijze en vrijgifte van het gewenste product in een dossier wordt vastgelegd. Hiervoor tekent de bloedbankarts. De behandelend arts tekent een 'artsenverklaring'. Hierin staat dat het beschreven product het door hem/haar verlangde product is en dat het met zijn/haar instemming aan de patiënt wordt toegediend.

Het product wordt vrijgegeven door de VP (Verantwoordelijke Persoon) van Sanquin of diens gedelegeerde verantwoordelijke functionaris. In spoedsituaties kan een bloedproduct worden geleverd voordat de uitslagen van de virologische NAT (Nucleïnezuur Amplificatietest) bekend zijn. Ook dit is een magistraal product waarvoor een 'artsenverklaring' vereist is.

Laatst bewerkt op: 26 juni 2015